บทที่ 2
ประเทศกำลังเสื่อมถอยหรือไม่?  3 อาการที่เริ่มฟ้อง  (ต่อ)

อาการที่ 3:  เราเก่งในด้านอะไร

หากเราจะเปรียบเทียบตัวเองกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคหรือในโลก   ก็จะพบว่าทั้งๆ  ที่เรามีความกระตือรือร้นที่จะเตรียมตัวรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   แต่ระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษของไทยก็ยังอยู่ในอันดับที่ 53 จาก 54  ประเทศ (4)     นอกจากนี้   ในขณะที่คนส่วนใหญ่มักพูดกันถึงเรื่องของการยกระดับมูลค่าเพิ่มของสินค้า และการพัฒนาประเทศให้เป็นระบบเศรษฐกิจแห่งความรู้   แต่เรายังลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาน้อยมาก  (อันดับที่ 62) (5)     ทั้งๆ ที่เรามีการรณรงค์ติดป้ายต่อต้านคอร์รัปชั่นไปทุกที่   แต่ดัชนีภาพลักษณ์ที่ดีด้านคอร์รัปชั่นของเราอยู่ในอันดับที่ 88  (6)       และที่น่าตกใจที่สุดก็คือเราถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 168  ของประเทศที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  (วัดจากการใช้พลังงานในการผลิต GDP มูลค่า 1 ดอลลาร์) (7)   และมีเพียง 31 ประเทศเท่านั้นที่ใช้พลังงานสิ้นเปลืองกว่าเรา ซึ่งรวมถึงประเทศผู้ผลิตน้ำมันอย่างอิหร่าน รัสเซีย และบาห์เรน    ในขณะที่ประเทศไทยยังต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศอยู่ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงหรือกระแสไฟฟ้าก็ตาม

แต่อาจดูไม่ยุติธรรมนัก  ถ้าเราจะนำเสนอเฉพาะแต่ด้านที่เราอยู่ในอันดับท้ายๆ  เพราะที่จริงแล้ว ประเทศไทยก็ได้รับอันดับต้น ๆ  ในหลายด้านด้วยกัน  อาทิ  เราได้อันดับ 1  ของประเทศที่มีสัดส่วนผู้ติดเชื้อ HIV ต่อประชากรมากที่สุดในเอเชีย (8)     อันดับ 2  ของประเทศในเอเชียที่มีความเหลื่อมล้ำของรายได้สูงที่สุด  และมีจำนวนคุณแม่วัยใส (9) มากที่สุด  (รองจากลาว)   อันดับ 3 ของโลกที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน (10)    และอันดับ  4  ของประเทศที่มีรัฐประหารมากที่สุดในโลก   (11)

เรามาถึง ณ จุดที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ได้อย่างไร     เราสูญเสียความน่าดึงดูดในสายตานักลงทุนไปตั้งแต่เมื่อไร   ทำไมเราถึงตามหลังเพื่อนบ้าน   และเป็นเพราะเหตุใด  เราถึงได้อันดับต้นๆ  ในมิติอย่างความเหลื่อมล้ำ  หรืออันดับท้ายๆ ในเรื่องของการใช้พลังงานสิ้นเปลือง     ซึ่งการที่จะรู้คงต้องมาจากการทบทวนถึงมิติต่างๆ  ในการพัฒนาประเทศไทยว่ามีวิวัฒนาการมาอย่างไร

หมายเหตุ:
-------------------------------------------
(4)    จัดอันดับโดยสถาบัน EF (ผู้จัดสอบ TOEFL) ในปี 2012
(5)    เว็บไซด์   Wikipedia.org
(6)    Transparency International (2013)
(7)    Energy Information Administration (EIA)
(8)    CIA World Factbook
(9)    UNFPA (2012)
(10)  Global Health Survey, WHO
(11)  Center for Systemic Peace อ้างใน whereisthaialnd.info