Background Paper

Background Paper : ตอนที่ 1 (31 กรกฎาคม 2555)

สิ่งที่ต้องตัดสินใจวันนี้เพื่ออนาคตของไทย


ลองนึกดูว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไร ถ้าเราไม่ได้ตัดสินใจถูกในอดีต?      

  • ถ้าเราไม่ได้สนับสนุน FDI การส่งออกของเราทุกวันนี้อาจหายไปถึง 25% และเราคงไม่ได้เป็นผู้ส่งออก Hard Disk Drive และรถกระบะขนาดหนึ่งตัน เป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่างทุกวันนี้
  • ถ้าเราไม่ได้ส่งเสริมโครงการ Eastern Seaboard เราอาจจะไม่มีสารพัดอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 10% ของการส่งออกของไทย
  • ถ้าเราไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยววันนั้น นักท่องเที่ยววันนี้อาจมีเพียง 10 ล้านคน หรืออาจหายไปเกือบ 40%
      

คงเห็นได้ว่าทุกวันนี้เราอยู่ได้เพราะกินบุญเก่า แต่บุญเก่าเหล่านั้นกำลังจะหมดไป

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสิ้นสุดปี 2011 FDI ที่ไปอินโดนีเซียโต 4 เท่า เวียดนามโต 3 เท่า มาเลเซียโต 2 เท่าเทียบกับ FDI ที่มาไทยโตเพียง  0.7%    Eastern Seaboard ก็เจอปัญหามาบตาพุด ซึ่งก็ทำให้การลงทุนในโครงการใหญ่ๆในไทยชะงัก การท่องเที่ยวหากจะหวังให้โตแบบเดิมๆ คงจะทำได้ยาก เราไม่ได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ยังพึ่งพิงอยู่แต่ชายหาดและเกาะเดิมๆ และไม่ได้ดูแลรักษามันอย่างที่ควร หากนักท่องเที่ยวที่มาไทยโตเพียงปีละ 5% จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มอีกเท่าตัวในอีกเพียง 14 ปี คำถามคือเราจะสามารถสร้างโรงแรมอีกเท่าตัว ผลิตน้ำจืดอีกเท่าตัวได้หรือไม่ และเราจะบำบัดน้ำเสีย จัดการขยะได้อีกเท่าไร?

อนาคตไทย ... เราเลือกได้ 

ถ้าเราเลือกที่จะไม่ทำอะไรในวันนี้ และปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม อนาคตเราก็มีสิทธิที่จะฝ่อไปเรื่อยๆ จนจบลงแบบฟิลิปปินส์ ในอดีต GDP ต่อหัวของฟิลิปปินส์เคยสูงกว่าไทยในช่วงปี 1980-1982 แต่หลังจากนั้น GDP ต่อหัวของไทยก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง และแซงหน้าฟิลิปปินส์ ปัจจุบัน GDP ต่อหัวของไทยมากกว่าของฟิลิปปินส์กว่า 2 เท่า

แต่ในทางกลับกันหากเราทำในสิ่งที่จำเป็น แม้จะยากและอาจไม่เห็นผลในวันนี้ อนาคตเราก็มีสิทธิจะเป็นอย่างไต้หวัน ในอดีต GDP ต่อหัวของไต้หวันนั้นสูงกว่าเราเพียงประมาณ 1,600 เหรียญสหรัฐ แต่ในปัจจุบันส่วนต่างนั้นเพิ่มขึ้นกว่า 8 เท่าหรือประมาณ 14,000 เหรียญสหรัฐ แม้ไต้หวันยังคงมีปัญหาทางการเมืองให้เห็นเรื่อยๆ แต่เขาก็มีขีดความสามารถด้าน R&D และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลก เป็นผู้ผลิต ประกอบและทดสอบ integrated circuit (IC) อันดับหนึ่งของโลก มีการจดสิทธิบัตรเฉลี่ยกว่า 45,000 ใบต่อปี ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และแม้ว่าไต้หวันจะไม่ได้มีบริษัทขนาดใหญ่เหมือนเกาหลี และญี่ปุ่น แต่บริษัทของไต้หวันก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในเวทีโลกได้ มีตราสินค้าระดับโลกเป็นของตัวเอง อาทิ HTC หรือ Acer เป็นต้น และที่สำคัญที่สุดไต้หวันก็ได้สร้างสังคมชนชั้นกลางที่มีขนาดใหญ่และตื่นตัวซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูประบบต่างๆ และเพิ่มความรับผิดชอบในสังคม  

มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างเพื่ออนาคต และถ้าเราตัดสินใจถูกวันนี้ เหมือนที่เราเคยตัดสินใจถูกในอดีต กล้าทำเรื่องที่ยากๆ ไม่เห็นผลเร็ว ไม่เป็นที่นิยม  แต่จำเป็น อนาคตไทยก็จะดีได้ และคนรุ่นหลังจะได้ขอบคุณเราที่ตัดสินใจดีเพื่อเขาในวันนี้ดาวน์โหลดเอกสาร

  • Background Paper : สิ่งที่เราต้องตัดสินใจวันนี้ เพื่ออนาคตไทย
    Downloads

More Reports