Conference Speech & Interview

Panel Discussion : วาระแห่งชาติ ข้อเสนอจากรัฐ เอกชน และวิชาการ

Panel Discussion :
จากงานสัมมนา " พลิกเส้นทางพัฒนา ... สถาปนาความมั่งคั่งใหม่ให้ประเทศ " วันที่ 6 พฤศจิกายน  2555
"  วาระแห่งชาติที่อยากจะฝากไว้ ก็คือ การปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งจะต้องร่วมมือกันทำตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับบนไปเลย  ถ้าเรามีโรงเรียนดีในชุมชน  เราก็จะสามารถดูแลเด็กรุ่นใหม่ของเราให้มีทัศนคิดที่ถูกต้อง  เป็นคนดีที่เหมาะสม ไม่ใช่เรียกร้องแต่สิทธิแต่ต้องรู้ว่าตนเองมีหน้าที่อะไร  ต้องรับผิดชอบอะไร  รู้ว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องบวกแต่มีเรื่องลบด้วย   เพราะคนที่มีคุณภาพถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญในอนาคต "

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หญิงแกร่งแห่งวงการศึกษา กุญแจสำคัญูสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศ
"  สิ่งที่อยากฝากเอาไว้ก็คือ  ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน    ภาครัฐต้องคิดว่าภาคเอกชนคือเพื่อน  แล้วก็ต้องไปด้วยกัน  เพราะการที่ประเทศจะพัฒนาได้เร็วที่สุด  มันต้องมองไปข้างหน้าด้วยกัน  เห็นเป้าหมายเดียวกัน แล้วก็เดินร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน ความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญที่สุด  "

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 
นักธุรกิจหญิงชั้นนำระดับโลก พลิกโฉมธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่อง"  เรื่องที่ผมอยากเสนอเป็นวาระแห่งชาติมี 2 เรื่อง คือ หนึ่ง  การสร้างความมั่งคั่งอย่างชาญฉลาด และยุติธรรม  สอง การขจัดคอรัปชั่น  เพราะถ้าทำเรื่องนี้ไม่ได้  ก็เลิกคิดเรื่องนวัตกรรมไปได้เลย "

ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสาหลักแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย หัวใจแห่งการยกระดับการพัฒนาประเทศ"  วาระแห่งชาติที่ผมอยากเห็น คือ เรื่องของการต่อต้านคอรัปชั่น  การปรับปรุงขนาดและบทบาทของอำนาจรัฐ  และการเปิดเสรีเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ "

บรรยง พงษ์พานิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภัทร 
ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์แห่งวงการตลาดทุนไทย

" ผมขอฝากเรื่องของการศึกษา  เพราะถ้าเราไม่สามารถสร้างคนได้  ถึงคิดอะไรได้ ก็เป็นไปไม่ได้   อีกเรื่องคือจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันของทางราชการ ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากเบื้องบน "

พงษ์ศักดิ์ อัสสกุล
อดีตประธานกรรมการหอการค้าไทย
ผู้นำภาคเอกชนไทยสู่ความท้าทายแห่งเศรษฐกิจโลกใหม่ 


 


"  ผมว่าเรื่องสำคัญคือ จิตสำนึก และความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  โดยเฉพาะในเวลานี้ที่เรามีแรงกดดัน หรือเหตุการณ์รอบด้านที่ทำให้เราต้องปรับตัวไป  เพราะถ้าเราไม่รวมตัวกัน โอกาสหรือเวลาของประเทศเราก็จะหมดไป  "

ฐาปน ศิริวัฒนภักดี 
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ นำทัพธุรกิจสู่เวทีโลก---  อ่านรายละเอียดแบบครบถ้วนสมบูรณ์ได้จากหนังสือ "นวัตกรรม นำพาประเทศสู่ความมั่งคั่ง"  
<
ดูรายละเอียดหนังสือ คลิกที่นี่>  ---

More Reports