Book and CD

หนังสือ "นวัตกรรม ..นำพาประเทศสู่ความมั่งคั่ง"

หนังสือ "นวัตกรรม ... นำพาประเทศสู่ความมั่งคั่ง"


ราคา :     120 บาท   

(หมายเหตุ : ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าบริการจัดส่ง)


ติดต่อสั่งซื้อ :

คุณพันธุ์วดี พรหมบุตร
สถาบันอนาคตไทยศึกษา
โทร. 02-264 5481-3 อีเมล์ Forum@thailandff.org

More Reports