ข่าวประชาสัมพันธ์ (31 ก.ค. 2555)

ไทยแลนด์ฟิวเจอร์เปิดตัวแน่น ระดมสมองนักธุรกิจนักวิชาการชั้นนำ มุ่งประเด็นหลักเพื่ออนาคตประเทศ


  

31 กรกฎาคม 2555 -  สถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future) จัดสัมมนา Thailand Future Forum ในหัวข้อ “Thailand at the Crossroads : อนาคตไทย…เราเลือกได้” โดยมีนักวิชาการ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศ ร่วมเปิดมุมมองสะท้อนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เราต้องตัดสินใจในวันนี้เพื่ออนาคตของประเทศ

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์กรรมการสถาบันอนาคตไทยศึกษา กล่าวว่า“การรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจ นักวิชาการ และผู้นำทางความคิดในวันนี้ เกิดจากความรู้สึกร่วมกันว่า การพัฒนาประเทศได้มาถึงจุดที่ต้องมีการตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ เพื่อจะให้ประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้และมีอนาคตที่ดี หากเราไม่ทำอะไร เราจะก้าวไม่ทันกระแสโลก โดยการขับเคลื่อนประเทศต่อไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงและยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษาจึงอาสาเป็นตัวกลางจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Thailand at the Crossroads : อนาคตไทย…เราเลือกได้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีเริ่มต้นของการกำหนดประเด็นการตัดสินใจอะไรที่สำคัญในวันนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้รู้ 5 ท่านมาร่วมเสวนา ได้แก่ ศาสตราพิชาน ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณทศ จิราธิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ คุณธีรพงศ์ จันศิริประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

บทสรุปจากการเสวนาจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะกำหนดกรอบการวิจัย (Research Agenda) ของสถาบันฯ ซึ่งมี ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นประธานบริหาร และ ดร. นิตินัย ศิริสมรรถการ เป็นผู้อำนวยการ

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการฯ กล่าวว่า “มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษาจะเป็นกลไกที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์จากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม บนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เพื่อนำบทสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายนักคิดทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสาธารณะ ซึ่งจะเป็นการช่วยกันผลักดันให้ประเทศเราขับเคลื่อนไปยังอนาคตที่ดี อนาคตที่เราช่วยกันเลือก”

ทั้งนี้  สถาบันฯ มีความคาดหวังว่าผลงานและการดำเนินงานของสถาบันฯ อาทิ TFF Thailand KPI ที่จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนา “ดัชนีอนาคตไทย” (TF Index) หรือ Policy Watch ตลอดจนการสัมมนาในระดับนักธุรกิจ-นักคิด และเผยแพร่ความรู้ในระดับสาธารณะที่สถาบันฯจะผลักดันต่อไปในอนาคต จะเป็นหนึ่งในกลไกที่จะสร้างพลังในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ดีต่อไป


---------------------------------

มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา
โทร : 0 2264 5481-3 แฟกซ์ : 02-2645480
Email :forum@thailandff.org

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
    Downloads

More News