ภาพข่าว (24 เมษายน 2556)

ภาพข่าว (24 เมษายน 2556)


ภาพข่าวจากงานสัมมนา “โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556  ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

จากภาพ  (ซ้ายไปขวา ) :   ดร.   อุตตม สาวนายน, ดร. เศรษฐพุฒิ   สุทธิวาทนฤพุฒิ,  คุณอมรรัตน์   จรูญสมิทธิ์.  ศาสตราภิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์,   ศาสตราภิชาน ดร. ทนง พิทยะ,   คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ  และคุณบรรยง พงษ์พานิช  

More News