ข้อสังเกตและข้อเสนอ "ดิจิตอล อีโคโนมี"

คอลัมน์ เมืองไทย 25น.

ทวี มีเงิน

ช่วงนี้กระแส "ดิจิตอล อีโคโนมี" เริ่มพูดกันหนาหูเชื่อกันว่าหากสามารถทำได้จริง ก็จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยหลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลาง เหมือนอย่าง เกาหลี หรือญี่ปุ่น ล้วนแต่ประสบความสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ สามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานนำไปสู่การยกระดับรายได้ของประเทศได้ 

สถาบันอนาคตไทยศึกษาได้นำเสนอข้อสังเกตเรื่องนี้ไว้ 6 ข้อน่าสนใจอย่างยิ่ง

1.ดิจิตอลอีโคโนมี ต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ในกรณีของ Hard Disk Drive สินค้าดิจิตอลที่เราส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลกแต่ราคาเพิ่มเพียง 3% ซึ่งเพิ่มน้อยมาก

2.ไม่ใช่เพียงภาครัฐตั้งหน่วยงานใหม่หรือปรับโครงสร้างองค์กร ดังนั้นความสำเร็จไม่ใช่อยู่ที่การเปลี่ยนชื่อกระทรวง ถ่ายโอนกำลังคน หรือเพิ่มกรมทำภารกิจ ดังนั้น สิ่งที่ควรให้ความสำคัญจะทำอย่างไรให้ ดิจิตอล อีโคโนมี เกิดจากความร่วมมือภาคเอกชนนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

3.ไม่ใช่แค่จัดสัมมนาให้กับภาคเอกชน เพราะข่าวที่ออกมา เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาผู้ประกอบการในเรื่อง "ดิจิตอล อีโคโนมี" ว่าจะมีการอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ "ต่อด้วย" อบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการใช้สื่อออนไลน์ อบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการใช้สื่อออนไลน์ จากนั้นอบรมสัมมนาในหลักสูตรการตลาด เป็นต้น 

4.ต้องให้เอกชนและวิชาการเกิดความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจดิจิตอล ประเทศที่ประสบความสำเร็จพบว่า การสร้างคลัสเตอร์ของสินค้าใช้เทคโนโลยีสูง นั้นเกิดจากความร่วมมือจากภาคเอกชนกับวิชาการทั้งสิ้น 

5.บุคลากร ด้าน IT มีปริมาณมากพอแล้วแต่ต้องปรับปรุงคุณภาพ เรามีบัณฑิตจบปริญญาตรี จบสาขาคอมพิวเตอร์กว่า 1 หมื่นคน แต่ 1 ใน 6 ตกงาน และ 40% ทำหน้าที่ธุรการหรือเสมียน ดังนั้นโจทก์จึงไม่ใช่เรื่องกำลังคน แต่เป็นคุณภาพ

6) ที่สำคัญ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของรัฐให้เกิดผลจริง ที่ผ่านมาจะเน้นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ นอกจากนี้ถ้าจะให้เกิดผลจริงจะต้องมีผู้รับผิดชอบชัดเจน เป็นต้น

เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจผู้รับผิดชอบควรรับไว้พิจารณา

หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่15 พฤศจิกายน 2557


More News