ภาพบรรยากาศ (22 กันยายน 2557)

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเรื่อง "7 สาเหตุที่ประสิทธิภาพแรงงานไทยอยู่ในระดับต่ำ" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา เวลา 13.30-15.00 น. โดย ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาสนฤพุฒิ และศิริกัญญา ตันสกุล 


          

                   

More News