ปัญหาเหลื่อมล้ำในไทยยังคงสูง


มูลนิธิสถาบันอนาคตไทย เผยประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยในระดับสูง โดยเฉพาะด้านการศึกษา และสาธารณสุข  
 
​นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา เปิดเผยรายงาน 8 ข้อเท็จจริงความเลื่อมล้ำในไทย โดยพบว่าครอบครัวที่จนที่สุดร้อยละ 10 หรือประมาณ 2 ล้านครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ย 4,300 บาทต่อเดือน โดยร้อยละ 40 มีคนชราเป็นหัวหน้าครอบครัว มีรายได้หลักจากเงินที่ลูกหลานส่งมาให้ และ 1 ใน 4 เป็นครอบครัวเกษตรกร  
 
ขณะที่ครอบครัวที่รวยที่สุดร้อยละ 10 มีรายได้เฉลี่ย 9 หมื่นบาทต่อเดือน โดยหัวหน้าครอบครัวทำอาชีพเฉพาะทาง หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ รวมทั้งมีเกษตรกรภาคใต้อยู่ด้วย 
 
นอกจากนี้ พบว่าปัญหาความเลื่อมล้ำไม่ได้ดีขึ้นตลอด 3 ทศวรรษ เพราะจีดีพีไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น 4 เท่า แต่รายได้ตกถึงครอบครัวไทยเพิ่มขึ้นเพียง 3 เท่า และเกือบครึ่งของครอบครัวไทยมีรายได้ต่ำกว่า 1 หมื่น 5 พันบาทต่อเดือน ขณะที่รายได้ครอบครัวเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ 2 หมื่น 3 พันบาทต่อเดือน  
 
ขณะที่ความเลื่อมล้ำแย่กว่าที่มีการรายงานทั่วไปอย่างน้อยร้อยละ 25 และทำใหัอันดับด้านความเลื่อมล้ำของไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ร่วงลงไปกว่า 10 อันดับ 
 
ส่วนทรัพย์สินเฉลี่ยของครอบครัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส.รวยกว่าอีกร้อยละ 99.99 ของครอบครัวไทย และทรัพย์สินรวมของสส. 500 คน เท่ากับทรัพย์สินของ 2 ล้านครอบครัว และยังมีความเลื่อมล้ำอื่นๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข ทั้งการศึกษาในโรงเรียนที่ดี มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยเสนอแนะให้แก้ไขความเลื่อมล้ำทางด้านโอกาสให้เท่าเทียมกันในการยกระดับรายได้และการเข้าถึงบริการของภาครัฐ  

Voice TV วันที่ 4 เมษายน 2557

More News