คอลัมน์: หมายเหตุประเทศไทย

สะกิด คสช. ทำน้อยแต่ทำจริง

วันนี้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้า คสช.ฝ่ายเศรษฐกิจ กำลังถูกห้อมล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ จากสารพัดกลุ่ม พร้อมด้วยข้อเสนอมากมาย ทั้งด้วยความหวังดี และด้วยความหวังดีแต่ประสงค์ร้าย มากจนผมเชื่อว่า คสช.ไม่มีทางทำได้หมดแน่นอนเมื่อเกิดล้มเหลวขึ้นมา ย่อมส่งผลกระทบต่อ พล.อ.ประยุทธ์ และ คสช. แน่นอน

วันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานสถาบันอนาคตไทยศึกษา ส่งเอกสารมาให้ผมชุดหนึ่งชื่อ “3 ข้อเสนอในการเดินหน้าเพื่อเสนอต่อ คสช.ให้ 1.ทำน้อยเท่าที่จำเป็น 2. ต้องทำจริง 3. ทำให้ยั่งยืน ซึ่งผมก็เห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดี เป็นข้อเสนอเพื่อเตือนสติ คสช. ที่กำลังได้รับการชื่นชมจากประชาชนและนักธุรกิจ

ประเด็นที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ 3 ข้อเสนอในการเดินหน้า ของ สถาบันอนาคตไทยศึกษา ก็คือเรื่อง ทำน้อยเท่าที่จำเป็นเพราะ คสช. มีเวลาที่จำกัด ทหารเชี่ยวชาญการรบ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญการบริหารประเทศและเศรษฐกิจที่สลับซับซ้อนแต่วันนี้กลับมีข้อเสนอให้ทหารทำมากมาย เช่น 13 มาตรการปฏิรูปภาษี ของกระทรวงการคลัง 7 มาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจ ของ 7 องค์กรเอกชน 8 ข้อเสนอขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ไปจนถึง โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 3 ล้านล้านบาท โครงการบริหารจัดการน้ำท่วม โครงการปฏิรูปประเทศ ฯลฯ มากมายจนเจียระไนไม่หมด

ในระยะเวลาสั้นๆที่กำหนดไว้ 15 เดือน ผมเชื่อว่าไม่มีทางที่ คสช.และ รัฐบาลชั่วคราว จะสามารถทำได้หมดและสำเร็จแน่นอน ที่สำคัญ เวลาฮันนีมูนมีจำกัดตามนิสัยคนไทย ดังนั้น คสช.จึงต้องตัดสินใจให้ดี จะทำอะไรก่อนหลัง ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ เพื่อสร้างกรอบให้ตัวเอง ไม่ใช่ทำทุกเรื่อง ใครมาร้องทุกข์ก็ทำหมด

ทีนี้มาดูว่า การทำน้อยเท่าที่จำเป็นต้องทำอะไรบ้าง สถาบันอนาคตไทยศึกษา ได้แบ่งเรื่องนี้ไว้ 4 ระดับ บางประเด็นผมก็ขอเพิ่มเติมเข้าไปบ้างก็แล้วกัน

1.สิ่งที่ต้องทำตอนนี้ (Do Now) เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำในอันดับแรก เหมือนแผนการ 100 วันแรกของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่ง คสช.ได้ทำไปแล้วก็คือ จ่ายหนี้ชาวนา แต่ยังไม่ได้เคลียร์บัญชีข้าวที่เต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชัน คสช.ต้องไปไล่จี้ ป.ป.ช.ตู้เย็นให้เร่งทำโดยเร็ว อย่าดองไปจน คสช.หมดอำนาจ แล้ว คสช.จะเสียชื่อ

การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ที่ยังเหลือเวลาอีก 3 เดือน โดยเฉพาะงบลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การตรวจสอบ (Audit) โครงการต่างๆที่สำคัญรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง คสช.กำลังทำอยู่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ลดการทุจริตคอร์รัปชัน ประหยัดงบประมาณได้อย่างน้อย 10-30% อย่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.ให้นโยบายเอาไว้

การเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นของต่างชาติ เรื่องนี้ผมเห็นว่า คสช.ทำได้ดีแล้ว ไม่ว่าเรื่องตลาดส่งออกสำคัญเช่นจีน เรื่องการท่องเที่ยว เรื่องความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ไปจนถึงเรื่องการส่งเสริมการลงทุนที่คั่งค้าง คสช.ก็ได้เปิดก๊อกแรกออกมากว่าแสนล้านบาทแล้ว

2.สิ่งที่ต้องทำลำดับต่อไป (Do Next) คือแผนปฏิบัติการระยะกลาง 100-300 วัน เช่น รื้อฟื้นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งโครงการบริหารจัดการน้ำ วางกรอบวินัยการคลังในการจำกัดงบประมาณโครงการประชานิยม ที่บิดเบือนตลาดสูง 5 ปีที่ผ่านมามีการใช้งบประมาณไปกับโครงการประชานิยมมากกว่า 25% แต่ใช้งบลงทุนเพียงแค่ 18% และให้ พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมขึ้นมาแทน พร้อมทั้ง เร่งดำเนินคดีคอร์รัปชัน ปฏิรูปการกระจายอำนาจ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น

3.สิ่งที่ควรทำเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย (Do Maybe) เช่น ยกเลิกการอุดหนุนราคาพลังงาน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน

4.สิ่งที่เป็นเรื่องระยะยาว (Do Later) เช่น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มธรรมาภิบาลในองค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช. สตง. กกต. ฯลฯ

ทั้งหมดนี้ผมเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดี คสช.ควรจะมีการจัดลำดับความสำคัญของงาน ดีกว่าไปทำทุกเรื่อง เดี๋ยวจะ ไม่ได้อย่างใจที่ประชาชนต้องการ.

ลม เปลี่ยนทิศ

 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  วันจันทร์ 23 มิถุนายน 2557

More News