ภาพข่าว (6 พฤศจิกายน 2555)

ภาพข่าว (6 พฤศจิกายน 2555)


ภาพข่าวจากงานสัมมนา “พลิกเส้นทางพัฒนา สถาปนาความมั่งคั่งให้ประเทศ” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555  ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   โดยมี ศาสตราภิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์  คุณอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์  ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กิระนันทน์  คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล  คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  คุณบรรยง พงษ์พานิช  คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ร่วมเป็นวิทยากร  ดำเนินรายการโดยดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ และดร. อุตตม สาวนายน

More News