ข่าว

  Array
  (
    [ID] => 268
    [~ID] => 268
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => แฉความสามารถแข่งขันไทยต่ำลง
    [~NAME] => แฉความสามารถแข่งขันไทยต่ำลง
    [ACTIVE_FROM] => 09/23/2014
    [~ACTIVE_FROM] => 09/23/2014
    [DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=268
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=268
    [DETAIL_TEXT] => 
  

  นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษา กล่าวว่า สถาบันอนาคตไทยศึกษาได้ทำการวิจัยประสิทธิภาพแรงงานและความสามารถในการแข่งขันของไทย พบว่า ความสามารถในการแข่งขันของไทยต่ำกว่าเมื่อ 10 ปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากต้นทุนแรงงานต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นเร็ว และแซงเพื่อนบ้าน โดยค่าจ้างต่อหน่วยของไทยมีต้นทุนสูงขึ้นจาก 10 ปีก่อน 3% ขณะที่ประเทศอื่นมีต้นทุนถูกลง เช่น อินโดนีเซียลดลง 12% ฟิลิปปินส์ลดลง 26% เพราะประสิทธิภาพแรงงานไทยเพิ่มขึ้นน้อยมากราว 2% ต่อปี เมื่อเทียบกับอินโดนีเซียประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3% และจีนเพิ่ม 10% โดยประสิทธิภาพแรงงานไทยที่อยู่ในระดับต่ำมาจากสาเหตุดังนี้


  1.ระดับการลงทุนของไทยต่ำ อยู่ที่ 84% ของระดับการลงทุนก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 40 ซึ่งประเทศอื่นที่เผชิญวิกฤติเหมือนไทยต่างกลับมาลงทุนสูงกว่าก่อนเกิดวิกฤติได้แล้ว เช่น เกาหลีปัจจุบันมีระดับการลงทุน 130% ของปี 39 มาเลเซีย 146% อินโดนีเซีย 173% ดังนั้น ภาครัฐไทยควรลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เอกชน ซึ่งงบลงทุนภาครัฐ 5 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยเพียง 19% ของงบประมาณทั้งหมด ต่ำมากเมื่อเทียบกับเงินในโครงการประชานิยมที่ใส่เข้าไปในระบบ


  2.การผลิตสินค้าไม่ค่อยยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ ขาดการสร้างนวัตกรรมและการสร้างแบรนด์


  3.แรงงานมีระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นแต่ไม่ตอบโจทย์ตลาด และไม่ช่วยให้ประสิทธิภาพแรงงานสูงขึ้น และคุณภาพที่แย่ลงของบัณฑิต ส่งผลให้ต้องไปทำงานต่ำกว่าวุฒิมากขึ้น และ 


  4.คือ 40% ของแรงงานไทยซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากอยู่ในภาคเกษตร ขณะที่จีนมีแรงงานภาคเกษตร 35% มาเลเซีย 24% อินโดนีเซีย 35% ทั้งนี้ ภาคเกษตรเป็นภาคที่มีประสิทธิภาพแรงงานต่ำสุดคิดเป็น 1 ใน 10 ของภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น เนื่องจากการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยียังอยู่ในระดับต่ำ 


  5.กว่า 40% ของลูกจ้างเอกชนอยู่ในบริษัทเป็นกิจการขนาดเล็ก มีข้อจำกัดเรื่องเงินทุนที่จะซื้อเครื่องจักรและอบรมพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น “แนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน คือเพิ่มการลงทุนจากทั้งฝั่งรัฐและเอกชน การผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทย์ธุรกิจมากขึ้น สร้างนวัตกรรมที่จะยกระดับมูลค่าผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานที่ตลาดต้องการ ซึ่งพูดกันมานาน แต่ทำไม่สำเร็จเสียที”.


  ไทยรัฐออนไลน์ วันที่่ 22 กันยายน 2557


  [~DETAIL_TEXT] =>

  นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษา กล่าวว่า สถาบันอนาคตไทยศึกษาได้ทำการวิจัยประสิทธิภาพแรงงานและความสามารถในการแข่งขันของไทย พบว่า ความสามารถในการแข่งขันของไทยต่ำกว่าเมื่อ 10 ปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากต้นทุนแรงงานต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นเร็ว และแซงเพื่อนบ้าน โดยค่าจ้างต่อหน่วยของไทยมีต้นทุนสูงขึ้นจาก 10 ปีก่อน 3% ขณะที่ประเทศอื่นมีต้นทุนถูกลง เช่น อินโดนีเซียลดลง 12% ฟิลิปปินส์ลดลง 26% เพราะประสิทธิภาพแรงงานไทยเพิ่มขึ้นน้อยมากราว 2% ต่อปี เมื่อเทียบกับอินโดนีเซียประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3% และจีนเพิ่ม 10% โดยประสิทธิภาพแรงงานไทยที่อยู่ในระดับต่ำมาจากสาเหตุดังนี้


  1.ระดับการลงทุนของไทยต่ำ อยู่ที่ 84% ของระดับการลงทุนก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 40 ซึ่งประเทศอื่นที่เผชิญวิกฤติเหมือนไทยต่างกลับมาลงทุนสูงกว่าก่อนเกิดวิกฤติได้แล้ว เช่น เกาหลีปัจจุบันมีระดับการลงทุน 130% ของปี 39 มาเลเซีย 146% อินโดนีเซีย 173% ดังนั้น ภาครัฐไทยควรลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เอกชน ซึ่งงบลงทุนภาครัฐ 5 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยเพียง 19% ของงบประมาณทั้งหมด ต่ำมากเมื่อเทียบกับเงินในโครงการประชานิยมที่ใส่เข้าไปในระบบ


  2.การผลิตสินค้าไม่ค่อยยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ ขาดการสร้างนวัตกรรมและการสร้างแบรนด์


  3.แรงงานมีระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นแต่ไม่ตอบโจทย์ตลาด และไม่ช่วยให้ประสิทธิภาพแรงงานสูงขึ้น และคุณภาพที่แย่ลงของบัณฑิต ส่งผลให้ต้องไปทำงานต่ำกว่าวุฒิมากขึ้น และ 


  4.คือ 40% ของแรงงานไทยซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากอยู่ในภาคเกษตร ขณะที่จีนมีแรงงานภาคเกษตร 35% มาเลเซีย 24% อินโดนีเซีย 35% ทั้งนี้ ภาคเกษตรเป็นภาคที่มีประสิทธิภาพแรงงานต่ำสุดคิดเป็น 1 ใน 10 ของภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น เนื่องจากการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยียังอยู่ในระดับต่ำ 


  5.กว่า 40% ของลูกจ้างเอกชนอยู่ในบริษัทเป็นกิจการขนาดเล็ก มีข้อจำกัดเรื่องเงินทุนที่จะซื้อเครื่องจักรและอบรมพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น “แนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน คือเพิ่มการลงทุนจากทั้งฝั่งรัฐและเอกชน การผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทย์ธุรกิจมากขึ้น สร้างนวัตกรรมที่จะยกระดับมูลค่าผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานที่ตลาดต้องการ ซึ่งพูดกันมานาน แต่ทำไม่สำเร็จเสียที”.


  ไทยรัฐออนไลน์ วันที่่ 22 กันยายน 2557


  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 631 [TIMESTAMP_X] => 09/23/2014 12:00:32 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 150 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 6933 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/cf6 [FILE_NAME] => cf6129a42a7106456ef2e3db1133dff4.jpg [ORIGINAL_NAME] => thairat.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/cf6/cf6129a42a7106456ef2e3db1133dff4.jpg ) [~PREVIEW_PICTURE] => 631 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 268 [~EXTERNAL_ID] => 268 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 09/23/2014 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) )
 • Array
  (
    [ID] => 266
    [~ID] => 266
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => ภาพบรรยากาศ (22 กันยายน 2557)
    [~NAME] => ภาพบรรยากาศ (22 กันยายน 2557)
    [ACTIVE_FROM] => 09/22/2014
    [~ACTIVE_FROM] => 09/22/2014
    [DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=266
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=266
    [DETAIL_TEXT] => ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเรื่อง "7 สาเหตุที่ประสิทธิภาพแรงงานไทยอยู่ในระดับต่ำ" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา เวลา 13.30-15.00 น. โดย ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาสนฤพุฒิ และศิริกัญญา ตันสกุล  
  

            

                     
  [~DETAIL_TEXT] => ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเรื่อง "7 สาเหตุที่ประสิทธิภาพแรงงานไทยอยู่ในระดับต่ำ" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา เวลา 13.30-15.00 น. โดย ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาสนฤพุฒิ และศิริกัญญา ตันสกุล 

            

                     
  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 630 [TIMESTAMP_X] => 09/23/2014 11:46:48 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 148 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 14015 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/4b8 [FILE_NAME] => 4b889bb1d3aaf4973a8d706e619574f5.jpeg [ORIGINAL_NAME] => image11_news.jpeg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/4b8/4b889bb1d3aaf4973a8d706e619574f5.jpeg ) [~PREVIEW_PICTURE] => 630 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 266 [~EXTERNAL_ID] => 266 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 09/22/2014 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 985 [VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษา แถลงข่าวเรื่อง "7 สาเหตุที่ประสิทธิภาพแรงงานไทยอยู่ในระดับต่ำ" [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษา แถลงข่าวเรื่อง "7 สาเหตุที่ประสิทธิภาพแรงงานไทยอยู่ในระดับต่ำ" [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 985 [VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษา แถลงข่าวเรื่อง "7 สาเหตุที่ประสิทธิภาพแรงงานไทยอยู่ในระดับต่ำ" [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษา แถลงข่าวเรื่อง "7 สาเหตุที่ประสิทธิภาพแรงงานไทยอยู่ในระดับต่ำ" [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => สถาบันอนาคตไทยศึกษา แถลงข่าวเรื่อง "7 สาเหตุที่ประสิทธิภาพแรงงานไทยอยู่ในระดับต่ำ" ) ) )
 • ภาพบรรยากาศ (22 กันยายน 2557)

  สถาบันอนาคตไทยศึกษา แถลงข่าวเรื่อง "7 สาเหตุที่ประสิทธิภาพแรงงานไทยอยู่ในระดับต่ำ"
 • Array
  (
    [ID] => 260
    [~ID] => 260
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => สถาบันอนาคตไทยศึกษาแนะเร่งพัฒนาแรงงาน
    [~NAME] => สถาบันอนาคตไทยศึกษาแนะเร่งพัฒนาแรงงาน
    [ACTIVE_FROM] => 09/02/2014
    [~ACTIVE_FROM] => 09/02/2014
    [DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=260
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=260
    [DETAIL_TEXT] => 
  

  ตลอด 2 ปีของการใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำวันละ 300 บาท แม้จะทำให้ค่าจ้างทั่วประเทศสูงขึ้นกว่าร้อยละ 40 แต่แรงงานระดับล่าง หรือแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรได้ประโยชน์จากนโยบายนี้กลับเป็นกลุ่มที่ได้ค่าจ้างเพิ่มน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ รายงานของสถาบันอนาคตไทยศึกษาระบุว่า ขณะนี้ 1 ใน 3 ของแรงงานภาคเอกชน ยังคงได้ค่าจ้างต่ำกว่าวันละ 300 บาทขณะที่แรงงานเอกชนทั่วประเทศได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 40 ของแรงงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัยได้ค่าจ้างเพิ่มเพียงร้อยละ 24 และแรงงานในกลุ่มไร้ฝีมือยังได้รับผลกระทบจากการถูกตัดรายได้อย่างอื่นเช่น ค่าล่วงเวลา, โบนัส ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 20 นอกจากนี้การปรับค่าแรงขั้นต่ำ ยังทำให้ประสิทธิภาพการแข่งขันของไทยลดลง เพราะประสิทธิภาพแรงงานไม่สอดคล้องกับค่าจ้าง และยังทำให้สถานประกอบการ ปิดกิจการมากถึง 1.4 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 จากภาระต้นทุนที่สูงขึ้น

  นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา เห็นว่าสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการคือ ปรับปรุงประสิทธิภาพแรงงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการแข่งขันของไทย นอกจากนี้ต้องมีมาตรการและสวัสดิการดูแลแรงงานระดับล่างเนื่องจากค่าจ้างขั้นต่ำไม่เพียงพอที่จะเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืน

  Thai PBS NEWS วันที่ 9 สิงหาคม 2557

  [~DETAIL_TEXT] =>

  ตลอด 2 ปีของการใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำวันละ 300 บาท แม้จะทำให้ค่าจ้างทั่วประเทศสูงขึ้นกว่าร้อยละ 40 แต่แรงงานระดับล่าง หรือแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรได้ประโยชน์จากนโยบายนี้กลับเป็นกลุ่มที่ได้ค่าจ้างเพิ่มน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ รายงานของสถาบันอนาคตไทยศึกษาระบุว่า ขณะนี้ 1 ใน 3 ของแรงงานภาคเอกชน ยังคงได้ค่าจ้างต่ำกว่าวันละ 300 บาทขณะที่แรงงานเอกชนทั่วประเทศได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 40 ของแรงงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัยได้ค่าจ้างเพิ่มเพียงร้อยละ 24 และแรงงานในกลุ่มไร้ฝีมือยังได้รับผลกระทบจากการถูกตัดรายได้อย่างอื่นเช่น ค่าล่วงเวลา, โบนัส ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 20 นอกจากนี้การปรับค่าแรงขั้นต่ำ ยังทำให้ประสิทธิภาพการแข่งขันของไทยลดลง เพราะประสิทธิภาพแรงงานไม่สอดคล้องกับค่าจ้าง และยังทำให้สถานประกอบการ ปิดกิจการมากถึง 1.4 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 จากภาระต้นทุนที่สูงขึ้น

  นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา เห็นว่าสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการคือ ปรับปรุงประสิทธิภาพแรงงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการแข่งขันของไทย นอกจากนี้ต้องมีมาตรการและสวัสดิการดูแลแรงงานระดับล่างเนื่องจากค่าจ้างขั้นต่ำไม่เพียงพอที่จะเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืน

  Thai PBS NEWS วันที่ 9 สิงหาคม 2557

  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 615 [TIMESTAMP_X] => 09/02/2014 09:49:56 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 150 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 32049 [CONTENT_TYPE] => image/png [SUBDIR] => iblock/9c8 [FILE_NAME] => 9c8022a0975699512ea4dbc7e8e7548d.png [ORIGINAL_NAME] => thai pbs.png [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/9c8/9c8022a0975699512ea4dbc7e8e7548d.png ) [~PREVIEW_PICTURE] => 615 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 260 [~EXTERNAL_ID] => 260 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 09/02/2014 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) )
 • Array
  (
    [ID] => 261
    [~ID] => 261
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => ปัญหาเหลื่อมล้ำในไทยยังคงสูง
    [~NAME] => ปัญหาเหลื่อมล้ำในไทยยังคงสูง
    [ACTIVE_FROM] => 09/01/2014
    [~ACTIVE_FROM] => 09/01/2014
    [DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=261
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=261
    [DETAIL_TEXT] => 
  

  มูลนิธิสถาบันอนาคตไทย เผยประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยในระดับสูง โดยเฉพาะด้านการศึกษา และสาธารณสุข  
   
  ​นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา เปิดเผยรายงาน 8 ข้อเท็จจริงความเลื่อมล้ำในไทย โดยพบว่าครอบครัวที่จนที่สุดร้อยละ 10 หรือประมาณ 2 ล้านครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ย 4,300 บาทต่อเดือน โดยร้อยละ 40 มีคนชราเป็นหัวหน้าครอบครัว มีรายได้หลักจากเงินที่ลูกหลานส่งมาให้ และ 1 ใน 4 เป็นครอบครัวเกษตรกร  
   
  ขณะที่ครอบครัวที่รวยที่สุดร้อยละ 10 มีรายได้เฉลี่ย 9 หมื่นบาทต่อเดือน โดยหัวหน้าครอบครัวทำอาชีพเฉพาะทาง หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ รวมทั้งมีเกษตรกรภาคใต้อยู่ด้วย 
   
  นอกจากนี้ พบว่าปัญหาความเลื่อมล้ำไม่ได้ดีขึ้นตลอด 3 ทศวรรษ เพราะจีดีพีไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น 4 เท่า แต่รายได้ตกถึงครอบครัวไทยเพิ่มขึ้นเพียง 3 เท่า และเกือบครึ่งของครอบครัวไทยมีรายได้ต่ำกว่า 1 หมื่น 5 พันบาทต่อเดือน ขณะที่รายได้ครอบครัวเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ 2 หมื่น 3 พันบาทต่อเดือน  
   
  ขณะที่ความเลื่อมล้ำแย่กว่าที่มีการรายงานทั่วไปอย่างน้อยร้อยละ 25 และทำใหัอันดับด้านความเลื่อมล้ำของไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ร่วงลงไปกว่า 10 อันดับ 
   
  ส่วนทรัพย์สินเฉลี่ยของครอบครัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส.รวยกว่าอีกร้อยละ 99.99 ของครอบครัวไทย และทรัพย์สินรวมของสส. 500 คน เท่ากับทรัพย์สินของ 2 ล้านครอบครัว และยังมีความเลื่อมล้ำอื่นๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข ทั้งการศึกษาในโรงเรียนที่ดี มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยเสนอแนะให้แก้ไขความเลื่อมล้ำทางด้านโอกาสให้เท่าเทียมกันในการยกระดับรายได้และการเข้าถึงบริการของภาครัฐ  

  Voice TV วันที่ 4 เมษายน 2557

  [~DETAIL_TEXT] =>

  มูลนิธิสถาบันอนาคตไทย เผยประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยในระดับสูง โดยเฉพาะด้านการศึกษา และสาธารณสุข  
   
  ​นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา เปิดเผยรายงาน 8 ข้อเท็จจริงความเลื่อมล้ำในไทย โดยพบว่าครอบครัวที่จนที่สุดร้อยละ 10 หรือประมาณ 2 ล้านครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ย 4,300 บาทต่อเดือน โดยร้อยละ 40 มีคนชราเป็นหัวหน้าครอบครัว มีรายได้หลักจากเงินที่ลูกหลานส่งมาให้ และ 1 ใน 4 เป็นครอบครัวเกษตรกร  
   
  ขณะที่ครอบครัวที่รวยที่สุดร้อยละ 10 มีรายได้เฉลี่ย 9 หมื่นบาทต่อเดือน โดยหัวหน้าครอบครัวทำอาชีพเฉพาะทาง หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ รวมทั้งมีเกษตรกรภาคใต้อยู่ด้วย 
   
  นอกจากนี้ พบว่าปัญหาความเลื่อมล้ำไม่ได้ดีขึ้นตลอด 3 ทศวรรษ เพราะจีดีพีไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น 4 เท่า แต่รายได้ตกถึงครอบครัวไทยเพิ่มขึ้นเพียง 3 เท่า และเกือบครึ่งของครอบครัวไทยมีรายได้ต่ำกว่า 1 หมื่น 5 พันบาทต่อเดือน ขณะที่รายได้ครอบครัวเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ 2 หมื่น 3 พันบาทต่อเดือน  
   
  ขณะที่ความเลื่อมล้ำแย่กว่าที่มีการรายงานทั่วไปอย่างน้อยร้อยละ 25 และทำใหัอันดับด้านความเลื่อมล้ำของไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ร่วงลงไปกว่า 10 อันดับ 
   
  ส่วนทรัพย์สินเฉลี่ยของครอบครัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส.รวยกว่าอีกร้อยละ 99.99 ของครอบครัวไทย และทรัพย์สินรวมของสส. 500 คน เท่ากับทรัพย์สินของ 2 ล้านครอบครัว และยังมีความเลื่อมล้ำอื่นๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข ทั้งการศึกษาในโรงเรียนที่ดี มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยเสนอแนะให้แก้ไขความเลื่อมล้ำทางด้านโอกาสให้เท่าเทียมกันในการยกระดับรายได้และการเข้าถึงบริการของภาครัฐ  

  Voice TV วันที่ 4 เมษายน 2557

  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 616 [TIMESTAMP_X] => 09/02/2014 09:57:18 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 150 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 10356 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/092 [FILE_NAME] => 092c72710dbda8f4512f91099d73affd.jpg [ORIGINAL_NAME] => voice.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/092/092c72710dbda8f4512f91099d73affd.jpg ) [~PREVIEW_PICTURE] => 616 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 261 [~EXTERNAL_ID] => 261 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 09/01/2014 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) )
 • Array
  (
    [ID] => 258
    [~ID] => 258
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => คอลัมน์: เมืองไทย25น.
    [~NAME] => คอลัมน์: เมืองไทย25น.
    [ACTIVE_FROM] => 08/28/2014
    [~ACTIVE_FROM] => 08/28/2014
    [DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=258
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=258
    [DETAIL_TEXT] => 
  
  เดิม คาดหวังว่าการส่งออกจะเป็นเครื่องยนต์เดียวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีนี้ แต่ผ่านมาสองไตรมาสก็ยังไม่กระเตื้อง จุดอ่อนที่ถูกมองข้ามคือ ขีดความสามารถในการแข่งขันของเราลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ศักยภาพของเราต่ำลงต่ำกว่าเมื่อ 10 ปีก่อน  

  เมื่อไม่กี่วัน ทีผ่านมาสถาบันอนาคตไทยศึกษาโดย "ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ" ส่งผลสำรวจการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท ทั่วประเทศที่ครบวาระ 2 ปีมาให้ตรงกับที่คิดไว้พอดี ผลสำรวจพบว่า การที่ค่าจ้างเพิ่มขึ้น 300 บาท ในระยะเวลาสั้นๆ ทำให้ค่าจ้างเพิ่มแซงประสิทธิภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้น  

  แปล ไทยเป็นไทย คือ เราจ่ายค่าจ้างแพงขึ้นแต่แรงงานผลิตสินค้าได้เท่าเดิมหรือน้อยกว่า สะท้อนว่าความสามารถในการแข่งขันของเราแย่ลงเพราะต้นทุนค่าจ้างสูงขึ้น หากจะรักษาขีดความสามารถการแข่งขันก็ต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้สูง ขึ้น  

  อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายๆ อย่างที่เคยกลัวว่าจะเป็นปัญหากลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิด เช่นกรณีที่กรมการค้าภายในคาดว่าจะมีผลต่อเงินเฟ้อ 7% เอาเข้าจริงหลังจากขึ้นค่าแรงในปี 2554-2556 อัตราเงินเฟ้อขึ้นแค่ 3% หรือเกรงว่าจะมีคนตกงานเพิ่มแต่เอาเข้าจริงคนว่างงานลดลงมากกว่าช่วงก่อนการ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำด้วยซ้ำ 

  แต่ที่เป็นไปตามคาด เช่น แรงงานถูกตัดสวัสดิการที่เคย ได้ลง เช่น เสื้อผ้า อาหารหรือที่พักของคนงานในส่วนนี้ถูกตัดราว 20% แต่เมื่อคิดรวมๆ แล้วแค่ 2% ของค่าตอบแทนที่แรงงานได้รับ ขณะเดียวกันก็มีผลตอบแทนอื่นๆ เพิ่มขึ้นเช่น ค่าทิป ค่าโอที โบนัส เพิ่มเป็น 15% ของค่าตอบแทนทั้งหมด เมื่อหักกลบลบกันแล้ว ก็ไม่ได้ลดลง 

  ที่เป็นไปตามคาดอีกอัน คือ สถานประกอบการปิดกิจการเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1.7 หมื่นรายต่อปี จากเดิมเคยปิดแค่ 7 พันรายต่อปีในปี 2553 เท่านั้น หากมองย้อนหลัง 2 ปีหลังจากขึ้นค่าแรงในด้านชีวิตความเป็นอยู่แรงงานดีขึ้นแน่ๆ  

  แต่ ที่น่าห่วงตรงที่เราไม่ได้พัฒนาคุณภาพฝีมือให้สอดคล้องกับค่าแรงที่เพิ่ม ขึ้น หากเราจะแข่งขันในเวทีโลก แรงงานเป็นอีกเรื่องที่ต้องปฏิรูป และเป็นโจทย์ใหญ่อีกข้อของคสช. 
  "ทวี มีเงิน"

  หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันพฤหัสบดี 28 สิงหาคม 2557

  [~DETAIL_TEXT] =>
  เดิม คาดหวังว่าการส่งออกจะเป็นเครื่องยนต์เดียวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีนี้ แต่ผ่านมาสองไตรมาสก็ยังไม่กระเตื้อง จุดอ่อนที่ถูกมองข้ามคือ ขีดความสามารถในการแข่งขันของเราลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ศักยภาพของเราต่ำลงต่ำกว่าเมื่อ 10 ปีก่อน  

  เมื่อไม่กี่วัน ทีผ่านมาสถาบันอนาคตไทยศึกษาโดย "ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ" ส่งผลสำรวจการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท ทั่วประเทศที่ครบวาระ 2 ปีมาให้ตรงกับที่คิดไว้พอดี ผลสำรวจพบว่า การที่ค่าจ้างเพิ่มขึ้น 300 บาท ในระยะเวลาสั้นๆ ทำให้ค่าจ้างเพิ่มแซงประสิทธิภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้น  

  แปล ไทยเป็นไทย คือ เราจ่ายค่าจ้างแพงขึ้นแต่แรงงานผลิตสินค้าได้เท่าเดิมหรือน้อยกว่า สะท้อนว่าความสามารถในการแข่งขันของเราแย่ลงเพราะต้นทุนค่าจ้างสูงขึ้น หากจะรักษาขีดความสามารถการแข่งขันก็ต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้สูง ขึ้น  

  อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายๆ อย่างที่เคยกลัวว่าจะเป็นปัญหากลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิด เช่นกรณีที่กรมการค้าภายในคาดว่าจะมีผลต่อเงินเฟ้อ 7% เอาเข้าจริงหลังจากขึ้นค่าแรงในปี 2554-2556 อัตราเงินเฟ้อขึ้นแค่ 3% หรือเกรงว่าจะมีคนตกงานเพิ่มแต่เอาเข้าจริงคนว่างงานลดลงมากกว่าช่วงก่อนการ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำด้วยซ้ำ 

  แต่ที่เป็นไปตามคาด เช่น แรงงานถูกตัดสวัสดิการที่เคย ได้ลง เช่น เสื้อผ้า อาหารหรือที่พักของคนงานในส่วนนี้ถูกตัดราว 20% แต่เมื่อคิดรวมๆ แล้วแค่ 2% ของค่าตอบแทนที่แรงงานได้รับ ขณะเดียวกันก็มีผลตอบแทนอื่นๆ เพิ่มขึ้นเช่น ค่าทิป ค่าโอที โบนัส เพิ่มเป็น 15% ของค่าตอบแทนทั้งหมด เมื่อหักกลบลบกันแล้ว ก็ไม่ได้ลดลง 

  ที่เป็นไปตามคาดอีกอัน คือ สถานประกอบการปิดกิจการเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1.7 หมื่นรายต่อปี จากเดิมเคยปิดแค่ 7 พันรายต่อปีในปี 2553 เท่านั้น หากมองย้อนหลัง 2 ปีหลังจากขึ้นค่าแรงในด้านชีวิตความเป็นอยู่แรงงานดีขึ้นแน่ๆ  

  แต่ ที่น่าห่วงตรงที่เราไม่ได้พัฒนาคุณภาพฝีมือให้สอดคล้องกับค่าแรงที่เพิ่ม ขึ้น หากเราจะแข่งขันในเวทีโลก แรงงานเป็นอีกเรื่องที่ต้องปฏิรูป และเป็นโจทย์ใหญ่อีกข้อของคสช. 
  "ทวี มีเงิน"

  หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันพฤหัสบดี 28 สิงหาคม 2557

  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 621 [TIMESTAMP_X] => 09/15/2014 13:29:37 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 150 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 8071 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/468 [FILE_NAME] => 4682fad3db4a773588679b5617d7a633.jpg [ORIGINAL_NAME] => kawsod.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/468/4682fad3db4a773588679b5617d7a633.jpg ) [~PREVIEW_PICTURE] => 621 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 258 [~EXTERNAL_ID] => 258 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 08/28/2014 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 965 [VALUE] => Array ( [TEXT] => ค่าแรงขึ้น...แต่ 'ศักยภาพลด'  [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => ค่าแรงขึ้น...แต่ 'ศักยภาพลด'  [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 965 [VALUE] => Array ( [TEXT] => ค่าแรงขึ้น...แต่ 'ศักยภาพลด'  [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => ค่าแรงขึ้น...แต่ 'ศักยภาพลด'  [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => ค่าแรงขึ้น...แต่ 'ศักยภาพลด'  ) ) )
 • คอลัมน์: เมืองไทย25น.

  ค่าแรงขึ้น...แต่ 'ศักยภาพลด' 

Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 Next