งบประมาณประชานิยมและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่ 2553-2557

ดาวโหลดเอกสาร

  • เอกสาร "Policy Watch: 3 ข้อเสนอเพื่อปฏิรูปงบประมาณประชานิยม"
    Downloads

InfoGraphics