แรงงานไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคที่ประสิทธิภาพแรงงานต่ำอย่างเกษตรและบริการ

ดาวโหลดเอกสาร

InfoGraphics