นโยบายรัฐบาลในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาแทบไม่มีโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

ดาวโหลดเอกสาร

  • เอกสาร: 2 ปีค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท: สิ่งที่คาด..สิ่งที่เกิดขึ้นจริง..สิ่งที่ต้องทำต่อ
    Downloads

InfoGraphics