ประมาณการภาระหนี้ต่อรายได้รัฐบาลในปี 2563 ภายใต้เหตุการณ์สมมติที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีต่างๆ

ดาวโหลดเอกสาร

InfoGraphics