งานแถลงผลการศึกษาเรื่อง"เศรษฐกิจไทยภายใต้บริบทใหม่: Thailand's New Normal"

วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.15-14.30น.
ณ ห้อง2407 ชั้น 24 มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา


ภาพบรรยากาศในงานแถลงผลการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • เอกสาร: "เศรษฐกิจไทยภายใต้บริบทใหม่: Thailand's New Normal"
    Downloads

More Events