ประเทศไทย: คนป่วยใหม่ของเอเชีย?

ThaiPublica Forum 2015 ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา

"ประเทศไทย...คนป่วยคนใหม่ของเอเชีย?"

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 9.30 - 12.00 น.
ณ KTC POP ชั้น B1 อาคาร UBC II สุขุมวิท 33 สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์

วิทยากร
1. ดร.เศรษฐพุฒิ  สุทธิวาทนฤพุฒิ  ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา
2. คุณกรณ์  จาติกวณิช  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
3. ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ  รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ดร.พิพัฒน์  เหลืองนฤมิตชัย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ...
คุณภิญโญ  ไตรสุริยธรรมาบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ openbook


                                       
                                        

                                        
                                                                               

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • เอกสาร: "ประเทศไทย: คนป่วยใหม่ของเอเชีย?"
    Downloads

More Events