ก้าวข้ามพัฒนาการเศรษฐกิจไทย ด้วยการเพิ่มผลิตภาพ: บริบทภาคเหนือ

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
คุณสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤทุฒิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา
ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพล ฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

ดำเนินการเสวนา โดย ดร. สิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย>>>>> คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร "แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิตของไทย"
ดาวน์โหลดเอกสาร

  • เอกสาร "ก้าวข้ามพัฒนาการเศรษฐกิจไทยด้วยการเพิ่มผลิตภาพ: บริบทภาคเหนือ"
    Downloads

More Events