ภาพบรรยากาศงานเสวนา "ภาษีมรดก"

จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557

โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย 
1. ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. คุณธีระ ภู่ตระกูล นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
3. ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักวิชาการ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา 
4. คุณศิริกัญญา ตันสกุล ผู้จัดการฝ่ายวิจัย มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา

ดำเนินรายการโดย คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง กรรมการบริหาร ไทยพีบีเอส

ภาพบรรยากาศวันงาน

               

               ดาวน์โหลดเอกสาร

More Events