โจทย์ความเหลื่อมล้ำของประเทศ

รายการ Business Talk : พูดคุยในประเด็น "ความเหลื่อมล้ำของประเทศ"

-ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา 
-ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค นักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
ดำเนินรายการโดย อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ 

ช่อง NOW 26


ดาวน์โหลดเอกสาร

วิดีโอ

  • Loading Player

More Events