BOT Young Economist Workshop

จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฏาคม 2557

สถานที่ : โรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • เอกสาร: Overhauling Thailand: การปฏิรูปเศรษฐกิจ
    Downloads

More Events