การบรรยายเรื่อง "Inequality in Thailand: what it looks like, why it matters"

ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ บรรยายเรื่อง Inequality in Thailand: what it looks like, why it matters
จัดโดย Young Presidents's Organization เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
 
ภาพบรรยากาศ


สถานที่ : ณ โรงแรม JW Marriott กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

More Events