การประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค และงานสัมมนาประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2557

วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557ารประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค หรือเรียกอีกอย่างว่า Mid -Term Review เป็นแผนงานภายใต้การดำเนินงานของคณะอำนวยการสนับสนุนหอการค้าทั่วประเทศ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยการจัดงานปีนี้นับเป็นปีที่  4

นอกเหนือจากจะมีท่านประธาน/เลขาธิการ/กรรมการหอการค้าจังหวัดที่มาประชุมร่วมกันแล้ว ยังมีสมาชิกกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือ YEC ของหอการค้าจังหวัด และ YEC ของหอการค้าไทย รวมทั้งผู้จัดการหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ได้มาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานของหอการค้าฯ ตลอดจนการที่จะผูกสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายหอการค้าทั่วประเทศให้เป็นปึกแผ่นและใกล้ชิดยิ่งขึ้น


ภาพบรรยากาศคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

                 
สถานที่ : ณ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • เอกสาร"โจทย์ประเทศ...โจทย์ยุทธศาสตร์หอการค้าไทย"
    Downloads

More Events