1.    ข้อขัดแย้ง จีน-ญี่ปุ่น ...  โอกาสสำหรับการลงทุนของไทย

ไทยเป็น NATURAL PARTNER ในเอเชียของญี่ปุ่น   มีเม็ดเงินลงทุนจากญี่ปุ่นมาที่ไทยเป็นอันดับสองรองจากประเทศจีน  (ภาพที่ 3) ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ญี่ปุ่นกำลังมีปัญหา ไทยควรใช้โอกาสนี้ในการดึงการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่า FDI  จากญี่ปุ่น   สมมุติว่า ญี่ปุ่นย้ายเงินลงทุน FDI จากที่เคยไปลงทุนที่ประเทศจีนเพียง 10% มาที่ประเทศไทย จะทำให้ FDI รวมของประเทศเพิ่มขึ้นถึง 16%  (ภาพที่ 4)     

2.     การเติบโตของคนชั้นกลางที่อาศัยอยู่ในเมืองของเอเชีย  .. โอกาสของไทย

    ไทยยังมีโอกาสจากการเติบโตของชนชั้นกลางที่อาศัยอยู่ในเมืองของเอเชีย  ชนชั้นกลางที่อาศัยอยู่ในเมืองของเอเชียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเกือบ 2  เท่าตัวในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ตามการขยายตัวของตลาดภายในประเทศ และขยายตัวของเมือง  ซึ่งชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ มาพร้อมกับการเติบโตของการบริโภคสินค้า lifestyle  ของชนชั้นกลาง เช่น อาหาร รถยนต์ เสื้อผ้า รวมไปถึงการท่องเที่ยว  เป็นสินค้าที่ไทยเป็นพี่ใหญ่ในอาเซียน ทั้งในแง่การผลิต และการส่งออกโดย ศิริกัญญา ตันสกุล
sirikanya@thailandff.org
สถาบันอนาคตไทยศึกษา