ข่าว

  Array
  (
    [ID] => 208
    [~ID] => 208
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (17 ตุลาคม 2556)
    [~NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (17 ตุลาคม 2556)
    [ACTIVE_FROM] => 10/16/2013
    [~ACTIVE_FROM] => 10/16/2013
    [DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=208
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=208
    [DETAIL_TEXT] => 
  

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดตัวหนังสือ "จับชีพจรประเทศไทย" วิเคราะห์อาการและภูมิคุุ้มกันของประเทศ  พร้อมบทสัมภาษณ์ของ 17 ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยากเห็นประเทศเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน  17 ตุลาคม 2556 –   สถาบันอนาคตไทยศึกษาร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “จับชีพจรประเทศไทย” ย้อนมองอดีตของประเทศในช่วง 20 ปีผ่านประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายมิติ เพื่อตรวจสุขภาพของประเทศว่ายังแข็งแรงดีและมีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอหรือไม่ พร้อมเปิดตัวหนังสือ “จับชีพจรประเทศไทย : A nation in decline?”   ที่จัดทำขึ้นภายใต้พลังแห่งความร่วมมือของ 17 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการเห็นประเทศก้าวข้ามปัญหาที่เผชิญอยู่ และสามารถเดินหน้าได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
   
  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา (“สถาบันฯ”)   กล่าวว่า  “การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อนำเสนองานวิจัยและจัดให้มีเวทีเสวนาเพื่อแสดงความคิดเห็นเท่านั้น  แต่สถาบันฯ  มีความประสงค์ที่จะเปิดตัวหนังสือ  “จับชีพจรประเทศไทย : A nation in decline?”   ซึ่งถูกจัดทำขึ้นภายใต้พลังแห่งความร่วมมือของ 17  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการเห็นประเทศก้าวข้ามปัญหาที่เผชิญอยู่  และสามารถเดินหน้าได้อย่างยั่งยืนในอนาคต   โดยในงานนี้  สถาบันฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่านทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการปาฐกถาพิเศษและเสวนาบนเวทีเพื่อสื่อให้เห็นถึงอาการของประเทศที่น่าเป็นห่วง   พร้อมนำเสนอแนวทางสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกัน   ซึ่งได้แก่  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี  ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ราษฎรอาวุโส,   ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี  อดีตรมว. กระทรวงพาณิชย์,     ศาสตราพิชาน  ดร. ทนง พิทยะ อดีตรมว. กระทรวงการคลัง และอดีต รมว. กระทรวงพาณิชย์,  คุณสมพล เกียรติไพบูลย์  อดีตประธานตลาดหลักทรัพย์ฯ และอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์, คุณทศ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   บ. เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  และคุณบรรยง พงษ์พานิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

  ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิอีก 11  ท่านที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์  และทำให้การนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ในหนังสือ “จับชีพจรประเทศไทย : A nation in decline?” มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่  คุณโฆษิต ปั้มเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ, ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์  อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย,  คุณดอน ปรมัตถ์วินัย อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำสหรัฐอเมริกา, คุณธีรพงศ์ จันศิริ  ประธานกรรมการบริหาร บ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน), พล.ท. นาวิน ดำริกาญจน์ ผู้ช่วยหัวหน้าเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, ดร. บัณฑิต นิจถาวร  กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยและอดีตรองผู้ว่าการธปท.,   คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์,  ศาสตราจารย์ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรมว. กระทรวงวิทย์ฯ และอดีตผอ. สวทช.,  ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,  คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรมว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สำหรับงานวิจัยในหัวข้อ  “A nation in decline?” ที่สถาบันฯ  นำเสนอในงานสัมมนาจะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือ  “จับชีพจรประเทศไทย : A nation in decline?” เช่นเดียวกัน   โดยงานวิจัยจะแสดงการวิเคราะห์ใน 5 เรื่อง คือ หนึ่ง อันตรายของการเสื่อมถอยจากบทเรียนที่เห็นจากประเทศฟิลิปปินส์    สอง   สัญญาณเริ่มต้นแห่งความเสื่อมถอยของประเทศ 3 อาการ  ซึ่งได้แก่ ส่วนแบ่งตลาดเริ่มหดตัว  ความล้าหลังเพื่อนบ้าน และความเก่งของเราในด้านต่างๆ    สาม  การมองผ่านอดีต 20 ปีเพื่อชี้ให้เห็นว่าเรามายืนอยู่ ณ จุดนี้ได้อย่างไรใน 4 มิติ ได้แก่  มิติทางเศรษฐกิจที่ยังคงเน้นการเพิ่มการผลิตมากกว่าเพิ่มผลิตภาพ  มิติทางสังคมที่การเข้าถึงโดยเฉพาะบริการด้านการศึกษาดีขึ้น แต่คุณภาพกลับแย่ลง  โดยปัญหาสังคมของเยาวชนยังคงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุด  มิติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งสถานการณ์แย่ลงไปอีก จากที่แย่อยู่แล้ว   และมิติด้านธรรมาภิบาลภาครัฐที่เป็นเสมือนชิ้นส่วนที่หายไป เนื่องจากไม่ได้รับความใส่ใจในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะปัญหาด้านการควบคุมคอร์รัปชั่นและเสถียรภาพทางการเมืองที่ยังไม่ดีขึ้น   สี่  การมองไปในอนาคตเพื่อดูว่าประเทศต้องเสียโอกาสใดบ้างจากการละเลยไม่ใส่ใจกับอดีตที่เกิดขึ้น   และสิ่งที่เราควรทำในวันนี้ให้อาการเสื่อมถอยของประเทศได้รับความใส่ใจและนำไปสู่การแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วนคืออะไร  และห้า  การนำเสนอดัชนีอนาคตประเทศไทยเพื่อใช้เป็นตัววัดว่าเราได้เตรียมตัวให้พร้อมรับกับอนาคตได้ดีเพียงใด  ทั้งนี้  เราไม่ควรให้ความสำคัญแต่เฉพาะ GDP  เพราะมันอาจทำให้เราละเลยเรื่องที่สำคัญในระยะยาวได้”  ดร. เศรษฐพุฒิ กล่าวสรุป

  สำหรับท่านที่สนใจหนังสือ “จับชีพจรประเทศไทย : A nation in decline?”   สามารถอ่านรายละเอียดและวิธีการสั่งซื้อได้จากเว็บไซด์ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา (www.thailandfuturefoundation.org)

  **********************************************

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ 

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ  โปรดติดต่อ:
  สุนทรี ปานนิลวงศ์  / ฐานิดา กมลจรัสกิจ
  โทร. 02 2645481-3   อีเมล์ network@thailandff.org
  www.thailandfuturefoundation.org

  [~DETAIL_TEXT] =>

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดตัวหนังสือ "จับชีพจรประเทศไทย" วิเคราะห์อาการและภูมิคุุ้มกันของประเทศ  พร้อมบทสัมภาษณ์ของ 17 ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยากเห็นประเทศเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน  17 ตุลาคม 2556 –   สถาบันอนาคตไทยศึกษาร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “จับชีพจรประเทศไทย” ย้อนมองอดีตของประเทศในช่วง 20 ปีผ่านประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายมิติ เพื่อตรวจสุขภาพของประเทศว่ายังแข็งแรงดีและมีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอหรือไม่ พร้อมเปิดตัวหนังสือ “จับชีพจรประเทศไทย : A nation in decline?”   ที่จัดทำขึ้นภายใต้พลังแห่งความร่วมมือของ 17 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการเห็นประเทศก้าวข้ามปัญหาที่เผชิญอยู่ และสามารถเดินหน้าได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
   
  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา (“สถาบันฯ”)   กล่าวว่า  “การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อนำเสนองานวิจัยและจัดให้มีเวทีเสวนาเพื่อแสดงความคิดเห็นเท่านั้น  แต่สถาบันฯ  มีความประสงค์ที่จะเปิดตัวหนังสือ  “จับชีพจรประเทศไทย : A nation in decline?”   ซึ่งถูกจัดทำขึ้นภายใต้พลังแห่งความร่วมมือของ 17  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการเห็นประเทศก้าวข้ามปัญหาที่เผชิญอยู่  และสามารถเดินหน้าได้อย่างยั่งยืนในอนาคต   โดยในงานนี้  สถาบันฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่านทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการปาฐกถาพิเศษและเสวนาบนเวทีเพื่อสื่อให้เห็นถึงอาการของประเทศที่น่าเป็นห่วง   พร้อมนำเสนอแนวทางสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกัน   ซึ่งได้แก่  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี  ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ราษฎรอาวุโส,   ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี  อดีตรมว. กระทรวงพาณิชย์,     ศาสตราพิชาน  ดร. ทนง พิทยะ อดีตรมว. กระทรวงการคลัง และอดีต รมว. กระทรวงพาณิชย์,  คุณสมพล เกียรติไพบูลย์  อดีตประธานตลาดหลักทรัพย์ฯ และอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์, คุณทศ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   บ. เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  และคุณบรรยง พงษ์พานิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

  ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิอีก 11  ท่านที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์  และทำให้การนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ในหนังสือ “จับชีพจรประเทศไทย : A nation in decline?” มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่  คุณโฆษิต ปั้มเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ, ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์  อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย,  คุณดอน ปรมัตถ์วินัย อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำสหรัฐอเมริกา, คุณธีรพงศ์ จันศิริ  ประธานกรรมการบริหาร บ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน), พล.ท. นาวิน ดำริกาญจน์ ผู้ช่วยหัวหน้าเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, ดร. บัณฑิต นิจถาวร  กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยและอดีตรองผู้ว่าการธปท.,   คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์,  ศาสตราจารย์ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรมว. กระทรวงวิทย์ฯ และอดีตผอ. สวทช.,  ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,  คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรมว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สำหรับงานวิจัยในหัวข้อ  “A nation in decline?” ที่สถาบันฯ  นำเสนอในงานสัมมนาจะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือ  “จับชีพจรประเทศไทย : A nation in decline?” เช่นเดียวกัน   โดยงานวิจัยจะแสดงการวิเคราะห์ใน 5 เรื่อง คือ หนึ่ง อันตรายของการเสื่อมถอยจากบทเรียนที่เห็นจากประเทศฟิลิปปินส์    สอง   สัญญาณเริ่มต้นแห่งความเสื่อมถอยของประเทศ 3 อาการ  ซึ่งได้แก่ ส่วนแบ่งตลาดเริ่มหดตัว  ความล้าหลังเพื่อนบ้าน และความเก่งของเราในด้านต่างๆ    สาม  การมองผ่านอดีต 20 ปีเพื่อชี้ให้เห็นว่าเรามายืนอยู่ ณ จุดนี้ได้อย่างไรใน 4 มิติ ได้แก่  มิติทางเศรษฐกิจที่ยังคงเน้นการเพิ่มการผลิตมากกว่าเพิ่มผลิตภาพ  มิติทางสังคมที่การเข้าถึงโดยเฉพาะบริการด้านการศึกษาดีขึ้น แต่คุณภาพกลับแย่ลง  โดยปัญหาสังคมของเยาวชนยังคงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุด  มิติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งสถานการณ์แย่ลงไปอีก จากที่แย่อยู่แล้ว   และมิติด้านธรรมาภิบาลภาครัฐที่เป็นเสมือนชิ้นส่วนที่หายไป เนื่องจากไม่ได้รับความใส่ใจในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะปัญหาด้านการควบคุมคอร์รัปชั่นและเสถียรภาพทางการเมืองที่ยังไม่ดีขึ้น   สี่  การมองไปในอนาคตเพื่อดูว่าประเทศต้องเสียโอกาสใดบ้างจากการละเลยไม่ใส่ใจกับอดีตที่เกิดขึ้น   และสิ่งที่เราควรทำในวันนี้ให้อาการเสื่อมถอยของประเทศได้รับความใส่ใจและนำไปสู่การแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วนคืออะไร  และห้า  การนำเสนอดัชนีอนาคตประเทศไทยเพื่อใช้เป็นตัววัดว่าเราได้เตรียมตัวให้พร้อมรับกับอนาคตได้ดีเพียงใด  ทั้งนี้  เราไม่ควรให้ความสำคัญแต่เฉพาะ GDP  เพราะมันอาจทำให้เราละเลยเรื่องที่สำคัญในระยะยาวได้”  ดร. เศรษฐพุฒิ กล่าวสรุป

  สำหรับท่านที่สนใจหนังสือ “จับชีพจรประเทศไทย : A nation in decline?”   สามารถอ่านรายละเอียดและวิธีการสั่งซื้อได้จากเว็บไซด์ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา (www.thailandfuturefoundation.org)

  **********************************************

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ 

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ  โปรดติดต่อ:
  สุนทรี ปานนิลวงศ์  / ฐานิดา กมลจรัสกิจ
  โทร. 02 2645481-3   อีเมล์ network@thailandff.org
  www.thailandfuturefoundation.org

  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 572 [TIMESTAMP_X] => 07/29/2014 09:33:38 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 107 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 6622 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/646 [FILE_NAME] => 6468e2bc2dd1071754de8c3610fb7161.jpg [ORIGINAL_NAME] => Logo.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/646/6468e2bc2dd1071754de8c3610fb7161.jpg ) [~PREVIEW_PICTURE] => 572 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 208 [~EXTERNAL_ID] => 208 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 10/16/2013 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 692 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/news/Press_release_Event_17Oct2013.pdf ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press Release ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/news/Press_release_Event_17Oct2013.pdf ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press Release ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 732 [VALUE] => Press Release (17 October 2013) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (17 October 2013) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 718 [VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดตัวหนังสือ "จับชีพจรประเทศไทย" วิเคราะห์อาการและภูมิคุุ้มกันของประเทศ พร้อมบทสัมภาษณ์ของ 17 ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยากเห็นประเทศเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน [TYPE] => text ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดตัวหนังสือ "จับชีพจรประเทศไทย" วิเคราะห์อาการและภูมิคุุ้มกันของประเทศ พร้อมบทสัมภาษณ์ของ 17 ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยากเห็นประเทศเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน [TYPE] => text ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 733 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 692 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/news/Press_release_Event_17Oct2013.pdf ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press Release ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/news/Press_release_Event_17Oct2013.pdf ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press Release ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => /upload/news/Press_release_Event_17Oct2013.pdf ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 732 [VALUE] => Press Release (17 October 2013) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (17 October 2013) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Press Release (17 October 2013) ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 733 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Eng version is not available. ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 718 [VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดตัวหนังสือ "จับชีพจรประเทศไทย" วิเคราะห์อาการและภูมิคุุ้มกันของประเทศ พร้อมบทสัมภาษณ์ของ 17 ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยากเห็นประเทศเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน [TYPE] => text ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดตัวหนังสือ "จับชีพจรประเทศไทย" วิเคราะห์อาการและภูมิคุุ้มกันของประเทศ พร้อมบทสัมภาษณ์ของ 17 ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยากเห็นประเทศเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน [TYPE] => text ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดตัวหนังสือ "จับชีพจรประเทศไทย" วิเคราะห์อาการและภูมิคุุ้มกันของประเทศ  พร้อมบทสัมภาษณ์ของ 17 ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยากเห็นประเทศเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน ) ) )
 • Press Release (17 October 2013)

  Eng version is not available.
 • Array
  (
    [ID] => 183
    [~ID] => 183
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (26 มิถุนายน 2556)
    [~NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (26 มิถุนายน 2556)
    [ACTIVE_FROM] => 06/13/2013
    [~ACTIVE_FROM] => 06/13/2013
    [DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=183
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=183
    [DETAIL_TEXT] => 
  

  ย้อนรอยแอร์พอร์ตลิงค์  บทเรียนสำคัญของโครงการ 2 ล้านล้าน 


    

  26 มิถุนายน 2556  -  สถาบันอนาคตไทยศึกษา (“สถาบันฯ”)  ออกรายงานเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการแอร์พอร์ตลิงค์  เปรียบเทียบรายละเอียดที่ระบุในแผนงานตอนขออนุมัติโครงการกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเวลาผ่านไปเกือบ 10 ปี  เพื่อใช้เป็นบทเรียนแก่โครงการ 2 ล้านล้านที่ประเทศไทยกำลังจะดำเนินการ    ระบุ   6 เรื่องที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในการดำเนินโครงการแอร์พอร์ตลิงค์ ดังนี้

  เรื่องที่ 1 : ระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ    -  ในแผนงานกำหนดว่าโครงการจะแล้วสร็จตามสัญญาในวันที่ 5 พ.ย. 2550   (รวม 990 วัน)  แต่ในความเป็นจริง  ได้มีการขอขยายเวลาก่อสร้างออกไปถึง 2 ครั้ง รวมเป็นเวลาที่เพิ่มขึ้นกว่า 550 วัน  ทำให้สามารถให้บริการเชิงพาณิชย์ได้จริงในวันที่ 23 พ.ย. 2553   ส่วนสาเหตุของความล่าช้าเกิดจากปัญหาที่ ร.ฟ.ม ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่เวนคืนให้ผู้รับเหมาได้ตามเวลาที่กำหนด  และพบปัญหาเสาตอม่อบางส่วนของโครงการร้าว

  เรื่องที่ 2 :  เวลาในการเดินรถและจำนวนขบวนรถที่สามารถให้บริการ   จากเดิมที่เคยระบุว่ารถไฟฟ้า Express line จะสามารถเดินรถได้ทุกๆ 15 นาที และมีจำนวนขบวนรถให้บริการทั้งสิ้น 4 ขบวน  แต่ในปัจจุบัน Express line สามารถให้บริการเดินรถได้จริงเพียงชั่วโมงละ 1 เที่ยว และเหลือขบวนรถเพื่อให้บริการเพียง 2 ขบวน  เป็นผลจากการขาดแผนงานซ่อมบำรุงที่ดี   ในขณะที่รถไฟฟ้า City line ซึ่งเคยแจ้งว่าสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ก็เปลี่ยนมาให้บริการในช่วงเวลา 6:00-24:00 น. เท่านั้น

  เรื่องที่ 3  :  คาดการณ์จำนวนผู้โดยสาร    ในเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าโครงการแอร์พอร์ตลิงค์จะมีจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการในปี 2550  (ปีที่คาดว่าจะเปิดให้บริการ)  มากถึง 95,900 คนต่อวัน เกือบจะเทียบเท่ากับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิเฉลี่ยต่อวัน   โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารของ City line จำนวน 87,700 คนต่อวัน  และ Express line 8,200 คนต่อวัน   แต่เมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี  จำนวนผู้โดยสารจริงของแอร์พอร์ตลิงค์มีเพียง 40,811 คนต่อวันเท่าน  แยกเป็น City line  38,230 คนและ Express line 2,581 คนต่อวัน 

  เรื่องที่ 4  :  บริการเช็คอินและขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร   จากที่เคยระบุให้สถานีมักกะสันเป็นสถานีรับส่งผู้โดยสารและสถานีเช็คอินเพื่อขนถ่ายสัมภาระไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีสายการบินไทยและบางกอกแอร์เวย์เป็นผู้ให้บริการ  แต่เมื่อเวลาผ่านไป 2 ปี   มีจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเช็คอินที่สถานีมักกะสันเพียง 12 คนต่อวัน และเหลือเพียงการบินไทยรายเดียวที่ยังคงเปิดให้บริการเช็คอิน  นอกจากนี้ งานก่อสร้างสกายวอร์คเพื่อเชื่อมทางระหว่างสถานีมักกะสันกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรีที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้จากค.ร.ม. ไปตั้งแต่เดือนก.ย 2552  ก็ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิ.ย. 2555 ตามที่ได้คาดการณ์เอาไว้แต่อย่างใด

  เรื่องที่ 5 :   ต้นทุนทางการเงินในการบริหารโครงการ    พบว่าร.ฟ.ท.  จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินสำหรับโครงการแอร์พอร์ตลิงค์สูงถึง 7%  ในขณะที่โครงการอื่นๆ จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในส่วนนี้เพียง 2.5% เท่านั้น  นอกจากนี้   ยังมีการแก้ไขสัญญาของโครงการเพื่อให้ชำระเงินแก่ผู้รับเหมาทันทีเมื่อครบกำหนดสัญญา   จากเดิมที่เคยระบุให้ชำระเงินต่อเมื่อโครงการเสร็จสิ้น  อีกทั้งยังไม่มีการระบุเงื่อนไขการรับมอบงานที่แล้วเสร็จแต่อย่างใด

  เรื่องที่ 6  :  การกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง    ตามที่ ค.ร.ม. มีมติให้จัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมแก่บริษัทเดินรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  ซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการแอร์พอร์ตลิงค์  เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนและขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างสูง ทำให้ไม่มีเงินไปใช้เพื่อปรับปรุง  ซ่อมบำรุง และจัดซื้ออะไหล่สำหรับขบวนรถไฟฟ้า  โดยต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อน  แต่จนถึงปัจจุบัน  กระทรวงการคลังยังไม่ได้อนุมัติเงินกู้งวดแรกให้แก่แอร์พอร์ตลิงค์เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเลย

  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา  กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ถ้าเราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการแอร์พอร์ตลิงค์มากมายเช่นนี้ เราควรจะใช้ประโยชน์จากบทเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นอุทธาหรณ์ให้แก่โครงการ 2 ล้านล้านที่กำลังจะดำเนินการ ดังนี้

  1. ข้อมูลโครงการลงทุนของรัฐควรเปิดเผยและเข้าถึงได้ง่าย  เพราะสังคมยังคงต้องการการเปิดเผยข้อมูลของรัฐเพิ่มเติมอีกมากเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการ 2 ล้านล้าน
  2. เราต้องตั้งคำถามกับตัวเลขต่างๆ ที่รัฐนำเสนอว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ
  3. เพื่อให้มั่นใจในเรื่องของความคุ้มค่า  ต้องมีการเปรียบเทียบงบประมาณที่จะใช้กับโครงการในลักษณะเดียวกัน  
  4. ต้องให้ความสำคัญกับทักษะในการบริหารจัดการโครงการ  และพิจารณาเลือกผู้บริหารจัดการที่มีความสามารถ
  5. ต้องดูว่าการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการดีเพียงพอหรือไม่ และใครเป็นผู้ประเมินความคุ้มค่าของโครงการ  
  6. ครคือผู้รับผิดชอบโครงการ หากโครงการไม่ประสบผลสำเร็จ

  บทเรียนที่เกิดขึ้นและผ่านไปแล้วอย่างโครงการแอร์พอร์ตลิงค์ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินภาษีของประชาชนไปลงทุนในโครงการที่ดูเหมือนจะไม่คุ้มค่าในมูลค่าที่สูงถึง 33,000 ล้านบาท  และอาจเป็นไปได้ว่าเราจะยังคงมีภาระอย่างต่อเนื่องในการนำเอาเงินภาษีไปอุดหนุนโครงการนี้ตราบใดที่โครงการยังไม่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง หากย้อนเวลากลับไปได้  และเราเลือกนำเงิน 33,000 ล้านบาทไปลงทุนในโครงการที่บรรเทาหรือแก้ไขปัญหาเรื่องการขนส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินกับเมือง  ประเทศคงไม่เกิดค่าเสียโอกาสมากเท่านี้”  ดร. เศรษฐพุฒิ กล่าวสรุป

  สำหรับท่านที่สนใจ  สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดรายละเอียดแบบสมบูรณ์ของรายงาน
  “ย้อนรอยแอร์พอร์ตลิงค์.. บทเรียนสำคัญสำหรับโครงการ 2 ล้านล้าน”  ได้จากเว็บไซด์ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา  (www.thailandfuturefoundation.org)

  [~DETAIL_TEXT] =>

  ย้อนรอยแอร์พอร์ตลิงค์  บทเรียนสำคัญของโครงการ 2 ล้านล้าน 


    

  26 มิถุนายน 2556  -  สถาบันอนาคตไทยศึกษา (“สถาบันฯ”)  ออกรายงานเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการแอร์พอร์ตลิงค์  เปรียบเทียบรายละเอียดที่ระบุในแผนงานตอนขออนุมัติโครงการกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเวลาผ่านไปเกือบ 10 ปี  เพื่อใช้เป็นบทเรียนแก่โครงการ 2 ล้านล้านที่ประเทศไทยกำลังจะดำเนินการ    ระบุ   6 เรื่องที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในการดำเนินโครงการแอร์พอร์ตลิงค์ ดังนี้

  เรื่องที่ 1 : ระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ    -  ในแผนงานกำหนดว่าโครงการจะแล้วสร็จตามสัญญาในวันที่ 5 พ.ย. 2550   (รวม 990 วัน)  แต่ในความเป็นจริง  ได้มีการขอขยายเวลาก่อสร้างออกไปถึง 2 ครั้ง รวมเป็นเวลาที่เพิ่มขึ้นกว่า 550 วัน  ทำให้สามารถให้บริการเชิงพาณิชย์ได้จริงในวันที่ 23 พ.ย. 2553   ส่วนสาเหตุของความล่าช้าเกิดจากปัญหาที่ ร.ฟ.ม ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่เวนคืนให้ผู้รับเหมาได้ตามเวลาที่กำหนด  และพบปัญหาเสาตอม่อบางส่วนของโครงการร้าว

  เรื่องที่ 2 :  เวลาในการเดินรถและจำนวนขบวนรถที่สามารถให้บริการ   จากเดิมที่เคยระบุว่ารถไฟฟ้า Express line จะสามารถเดินรถได้ทุกๆ 15 นาที และมีจำนวนขบวนรถให้บริการทั้งสิ้น 4 ขบวน  แต่ในปัจจุบัน Express line สามารถให้บริการเดินรถได้จริงเพียงชั่วโมงละ 1 เที่ยว และเหลือขบวนรถเพื่อให้บริการเพียง 2 ขบวน  เป็นผลจากการขาดแผนงานซ่อมบำรุงที่ดี   ในขณะที่รถไฟฟ้า City line ซึ่งเคยแจ้งว่าสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ก็เปลี่ยนมาให้บริการในช่วงเวลา 6:00-24:00 น. เท่านั้น

  เรื่องที่ 3  :  คาดการณ์จำนวนผู้โดยสาร    ในเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าโครงการแอร์พอร์ตลิงค์จะมีจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการในปี 2550  (ปีที่คาดว่าจะเปิดให้บริการ)  มากถึง 95,900 คนต่อวัน เกือบจะเทียบเท่ากับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิเฉลี่ยต่อวัน   โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารของ City line จำนวน 87,700 คนต่อวัน  และ Express line 8,200 คนต่อวัน   แต่เมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี  จำนวนผู้โดยสารจริงของแอร์พอร์ตลิงค์มีเพียง 40,811 คนต่อวันเท่าน  แยกเป็น City line  38,230 คนและ Express line 2,581 คนต่อวัน 

  เรื่องที่ 4  :  บริการเช็คอินและขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร   จากที่เคยระบุให้สถานีมักกะสันเป็นสถานีรับส่งผู้โดยสารและสถานีเช็คอินเพื่อขนถ่ายสัมภาระไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีสายการบินไทยและบางกอกแอร์เวย์เป็นผู้ให้บริการ  แต่เมื่อเวลาผ่านไป 2 ปี   มีจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเช็คอินที่สถานีมักกะสันเพียง 12 คนต่อวัน และเหลือเพียงการบินไทยรายเดียวที่ยังคงเปิดให้บริการเช็คอิน  นอกจากนี้ งานก่อสร้างสกายวอร์คเพื่อเชื่อมทางระหว่างสถานีมักกะสันกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรีที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้จากค.ร.ม. ไปตั้งแต่เดือนก.ย 2552  ก็ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิ.ย. 2555 ตามที่ได้คาดการณ์เอาไว้แต่อย่างใด

  เรื่องที่ 5 :   ต้นทุนทางการเงินในการบริหารโครงการ    พบว่าร.ฟ.ท.  จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินสำหรับโครงการแอร์พอร์ตลิงค์สูงถึง 7%  ในขณะที่โครงการอื่นๆ จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในส่วนนี้เพียง 2.5% เท่านั้น  นอกจากนี้   ยังมีการแก้ไขสัญญาของโครงการเพื่อให้ชำระเงินแก่ผู้รับเหมาทันทีเมื่อครบกำหนดสัญญา   จากเดิมที่เคยระบุให้ชำระเงินต่อเมื่อโครงการเสร็จสิ้น  อีกทั้งยังไม่มีการระบุเงื่อนไขการรับมอบงานที่แล้วเสร็จแต่อย่างใด

  เรื่องที่ 6  :  การกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง    ตามที่ ค.ร.ม. มีมติให้จัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมแก่บริษัทเดินรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  ซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการแอร์พอร์ตลิงค์  เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนและขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างสูง ทำให้ไม่มีเงินไปใช้เพื่อปรับปรุง  ซ่อมบำรุง และจัดซื้ออะไหล่สำหรับขบวนรถไฟฟ้า  โดยต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อน  แต่จนถึงปัจจุบัน  กระทรวงการคลังยังไม่ได้อนุมัติเงินกู้งวดแรกให้แก่แอร์พอร์ตลิงค์เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเลย

  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา  กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ถ้าเราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการแอร์พอร์ตลิงค์มากมายเช่นนี้ เราควรจะใช้ประโยชน์จากบทเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นอุทธาหรณ์ให้แก่โครงการ 2 ล้านล้านที่กำลังจะดำเนินการ ดังนี้

  1. ข้อมูลโครงการลงทุนของรัฐควรเปิดเผยและเข้าถึงได้ง่าย  เพราะสังคมยังคงต้องการการเปิดเผยข้อมูลของรัฐเพิ่มเติมอีกมากเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการ 2 ล้านล้าน
  2. เราต้องตั้งคำถามกับตัวเลขต่างๆ ที่รัฐนำเสนอว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ
  3. เพื่อให้มั่นใจในเรื่องของความคุ้มค่า  ต้องมีการเปรียบเทียบงบประมาณที่จะใช้กับโครงการในลักษณะเดียวกัน  
  4. ต้องให้ความสำคัญกับทักษะในการบริหารจัดการโครงการ  และพิจารณาเลือกผู้บริหารจัดการที่มีความสามารถ
  5. ต้องดูว่าการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการดีเพียงพอหรือไม่ และใครเป็นผู้ประเมินความคุ้มค่าของโครงการ  
  6. ครคือผู้รับผิดชอบโครงการ หากโครงการไม่ประสบผลสำเร็จ

  บทเรียนที่เกิดขึ้นและผ่านไปแล้วอย่างโครงการแอร์พอร์ตลิงค์ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินภาษีของประชาชนไปลงทุนในโครงการที่ดูเหมือนจะไม่คุ้มค่าในมูลค่าที่สูงถึง 33,000 ล้านบาท  และอาจเป็นไปได้ว่าเราจะยังคงมีภาระอย่างต่อเนื่องในการนำเอาเงินภาษีไปอุดหนุนโครงการนี้ตราบใดที่โครงการยังไม่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง หากย้อนเวลากลับไปได้  และเราเลือกนำเงิน 33,000 ล้านบาทไปลงทุนในโครงการที่บรรเทาหรือแก้ไขปัญหาเรื่องการขนส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินกับเมือง  ประเทศคงไม่เกิดค่าเสียโอกาสมากเท่านี้”  ดร. เศรษฐพุฒิ กล่าวสรุป

  สำหรับท่านที่สนใจ  สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดรายละเอียดแบบสมบูรณ์ของรายงาน
  “ย้อนรอยแอร์พอร์ตลิงค์.. บทเรียนสำคัญสำหรับโครงการ 2 ล้านล้าน”  ได้จากเว็บไซด์ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา  (www.thailandfuturefoundation.org)

  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 390 [TIMESTAMP_X] => 06/26/2013 15:24:00 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 100 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 27936 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/a78 [FILE_NAME] => a78b77f4a4aeb6bcf8acb750ba39b58f.jpg [ORIGINAL_NAME] => tff_logo.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/a78/a78b77f4a4aeb6bcf8acb750ba39b58f.jpg ) [~PREVIEW_PICTURE] => 390 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 183 [~EXTERNAL_ID] => 183 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 06/13/2013 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 481 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_airport%20link.pdf ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press release ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_airport%20link.pdf ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press release ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 734 [VALUE] => Press Release (26 June 2013) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (26 June 2013) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 735 [VALUE] => Array ( [TEXT] => ย้อนรอยแอร์พอร์ตลิงค์ บทเรียนสำคัญของโครงการ 2 ล้านล้าน (26 มิ.ย. 2556) [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => ย้อนรอยแอร์พอร์ตลิงค์ บทเรียนสำคัญของโครงการ 2 ล้านล้าน (26 มิ.ย. 2556) [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 736 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 481 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_airport%20link.pdf ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press release ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_airport%20link.pdf ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press release ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => /upload/reports/Press_release_airport%20link.pdf ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 734 [VALUE] => Press Release (26 June 2013) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (26 June 2013) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Press Release (26 June 2013) ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 736 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Eng version is not available. ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 735 [VALUE] => Array ( [TEXT] => ย้อนรอยแอร์พอร์ตลิงค์ บทเรียนสำคัญของโครงการ 2 ล้านล้าน (26 มิ.ย. 2556) [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => ย้อนรอยแอร์พอร์ตลิงค์ บทเรียนสำคัญของโครงการ 2 ล้านล้าน (26 มิ.ย. 2556) [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => ย้อนรอยแอร์พอร์ตลิงค์ บทเรียนสำคัญของโครงการ 2 ล้านล้าน (26 มิ.ย. 2556) ) ) )
 • Press Release (26 June 2013)

  Eng version is not available.
 • Array
  (
    [ID] => 177
    [~ID] => 177
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (13 มิถุนายน 2556)
    [~NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (13 มิถุนายน 2556)
    [ACTIVE_FROM] => 06/13/2013
    [~ACTIVE_FROM] => 06/13/2013
    [DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=177
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=177
    [DETAIL_TEXT] => 
  

  สถาบันอนาคตไทยศึกษา นำเสนอ 5 ข้อเท็จจริงจาก 10 ปีงบประมาณไทย สร้างบทเรียนรู้เพื่อไม่ต้องเดินซ้ำรอยในอนาคต     13 มิถุนายน 2556 –    สถาบันอนาคตไทยศึกษา (“สถาบันฯ”) ออกรายงานวิจัยเรื่อง “10 ปีงบประมาณไทย.. เราเรียนรู้อะไร?”  นำเสนอ 5 ข้อเท็จจริงจากการวิเคราะห์โครงสร้างภาพรวมของงบประมาณไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา   เพื่อปูภาพใหญ่ให้เห็นว่างบประมาณของประเทศถูกใช้ไปในเรื่องที่ “ถูกที่” หรือไม่  ตอบโจทย์ของประเทศอย่างไร  และได้ผลลัพท์ที่ต้องการหรือไม่  แนะใช้บทเรียนเป็นเครื่องเตือนใจไม่เดินซ้ำรอยเดิมในอนาคต

  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา  กล่าวว่า “เมื่อพูดถึงงบประมาณ  สิ่งที่คนสนใจมักจะเป็นเรื่องที่ว่าปีนี้รัฐจะใช้งบประมาณเท่าใด  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ากี่เปอร์เซ็นต์    หรืออย่างมากก็ดูว่าแต่ละกระทรวงจะได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณมากเท่าใด  แต่การพิจารณางบประมาณแบบปีต่อปีเช่นนี้ อาจทำให้เราละเลยภาพใหญ่ของงบประมาณ  ดังนั้น สถาบันฯ จึงได้ศึกษาโครงสร้างภาพรวมของงบประมาณไทยโดยมองย้อนกลับไป 10 ปี และขอนำเสนอ 5 ข้อเท็จจริงของงบประมาณไทยเพื่อให้เป็นบทเรียนรู้แก่สังคมไทยต่อไป

  • ข้อเท็จจริงที่ 1:    10 ปีที่ผ่านมา  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นกว่า 2.4 เท่า หรือเพิ่มขึ้นเป็นเงินถึง 1.4 ล้านล้านบาท  ในขณะที่งบลงทุนกลับเพิ่มขึ้นเพียง 1.5 แสนล้านบาท    และมีสัดส่วนเพียง 12% ของงบประมาณเท่านั้น    นอกจากนี้  งบประมาณรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9.2% ต่อปี ยังขยายตัวเร็วกว่าอัตราการเติบโตของ GDP (รวมเงินเฟ้อ)  ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียง 7.2% ต่อปีอีกด้วย
  • ข้อเท็จจริงที่ 2:      งบลงทุนจริงๆ อาจจะไม่ได้มากเหมือนที่ปรากฎในรายงานทั่วไป   ในเอกสารงบประมาณโดยสังเขปประจำปี 2557  มีการรายงานตัวเลข  “รายจ่ายเพื่อการลงทุน”   มูลค่าราว 4.4 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น  17% ของงบประมาณทั้งหมด     แต่หากดูตัวเลขงบลงทุนตามระบบของ GFS  ซึ่งหมายถึงการซื้อสินทรัพย์ถาวร   จะพบว่ามีมูลค่าเพียง 3 แสนล้านบาทเท่านั้น
  • ข้อเท็จจริงที่ 3:     การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามหน่วยงานมากกว่าตามยุทธศาสตร์ของประเทศ   ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า 10 ปีแล้ว และโจทย์ของประเทศก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นกัน แต่การจัดสรรงบประมาณไปยังกระทรวงต่างๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก   สังเกตได้จากสัดส่วนงบประมาณของแต่ละกระทรวงที่แทบจะไม่เปลี่ยน หรือเปลี่ยนน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวเลขเมื่อสิบปีที่แล้ว ยกเว้นกระทรวง ศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก   ในขณะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกระทรวงพลังงานที่รับผิดชอบวาระของประเทศที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศกลับได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ลดลง 
  • ข้อเท็จจริงที่ 4 :   รูปแบบของการจัดสรรงบประมาณยังไม่เอื้อต่อการวัดผลว่าประเทศจะได้ผลลัพธ์อะไร   คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือไม่      การที่งบประมาณไปกระจุกตัวอยู่ในบางหน่วยงาน โดยเฉพาะในที่ที่ไม่ค่อยมีการแจกแจงรายละเอียดการใช้งบประมาณ จะทำให้การวัดผลเป็นไปได้ยาก  เช่น งบกลางที่ได้การจัดสรรวงเงินเพิ่มขึ้นจาก 10 ปีที่แล้วมากถึง 2 เท่า มีมูลค่าเทียบเท่างบของกระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงแรงงานรวมกัน  แต่ไม่ต้องทำแผนแจกแจงรายละเอียดการใช้จ่าย   หรือเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่ให้อำนาจแก่นายกรัฐมนตรีในการอนุม้ติก็มีวงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเกือบ 8 เท่าเมื่อ 10 ปีผ่านไป  และก็มีการใช้จ่ายที่เกินจริงกว่างบประมาณที่ตั้งเอาไว้
  • ข้อเท็จจริงที่ 5 :   งบประมาณที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลงานที่ดีขึ้น   หรือมีการนำเม็ดเงินงบประมาณไปแปลงให้เป็นผลลัพท์ตามโจทย์ที่ประเทศต้องการ  ตัวอย่างเช่น กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการจัดสรรงบเพิ่มกว่า 2 เท่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา  แต่ผลการสอบมาตรฐาน PISA ด้านคณิตศาสตร์ของเด็กไทยกลับมีคะแนนที่ลดน้อยลง   หรือกระทรวงคมนาคมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี   แต่ดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ของไทยกลับลดลงไปอยู่ในอันดับที่ 38 ในปี 2555 จากเดิมในอันดับที่ 31 ในปี 2550
        

  “เราควรใช้ประโยชน์จาก 5 ข้อเท็จจริงของ 10 ปีงบประมาณไทย เพื่อเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และปรับปรุงสิ่งที่จะทำในอนาคต   โดยสถาบันฯ ขอเสนอ 3 เรื่องที่รัฐควรทำ ได้แก่ 1)  ต้องจัดสรรงบประมาณให้ถูกที่  ให้ตอบโจทย์ด้านยุทธศาสตร์ของประเทศ และตามลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน  มากกว่าการพิจารณาตามสัดส่วนที่เคยได้รับการจัดสรรในปีก่อนหน้า   2)   เน้นการวัดผลลัพธ์ของงบประมาณ เพื่อให้มั่นใจว่างบประมาณที่ได้จัดสรรลงไปจะถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง  การจัดสรรต้องโปร่งใส  มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน และต้องเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือต่างๆ ในการตรวจสอบงบประมาณ    และ 3)   ต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อรับประกันว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความคุ้มค่า  โดยต้องยกเลิกโครงการหรือแผนงานที่ไม่รู้ต้นทุน และต้องจัดทำมาตรฐานต้นทุนเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบที่ชัดเจน”  ดร. เศรษฐพุฒิ กล่าวสรุป

  สำหรับท่านที่สนใจ  สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดรายละเอียดแบบสมบูรณ์ของรายงาน “10 ปีงบประมาณไทย .. เราเรียนรู้อะไร?”  ได้จากเว็บไซด์ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา (www.thailandfuturefoundation.org)

  **********************************************

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ 

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ  โปรดติดต่อ:
  สุนทรี ปานนิลวงศ์  / ฐานิดา กมลจรัสกิจ
  โทร. 02 2645481-3   อีเมล์ network@thailandff.org
  www.thailandfuturefoundation.org

  [~DETAIL_TEXT] =>

  สถาบันอนาคตไทยศึกษา นำเสนอ 5 ข้อเท็จจริงจาก 10 ปีงบประมาณไทย สร้างบทเรียนรู้เพื่อไม่ต้องเดินซ้ำรอยในอนาคต     13 มิถุนายน 2556 –    สถาบันอนาคตไทยศึกษา (“สถาบันฯ”) ออกรายงานวิจัยเรื่อง “10 ปีงบประมาณไทย.. เราเรียนรู้อะไร?”  นำเสนอ 5 ข้อเท็จจริงจากการวิเคราะห์โครงสร้างภาพรวมของงบประมาณไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา   เพื่อปูภาพใหญ่ให้เห็นว่างบประมาณของประเทศถูกใช้ไปในเรื่องที่ “ถูกที่” หรือไม่  ตอบโจทย์ของประเทศอย่างไร  และได้ผลลัพท์ที่ต้องการหรือไม่  แนะใช้บทเรียนเป็นเครื่องเตือนใจไม่เดินซ้ำรอยเดิมในอนาคต

  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา  กล่าวว่า “เมื่อพูดถึงงบประมาณ  สิ่งที่คนสนใจมักจะเป็นเรื่องที่ว่าปีนี้รัฐจะใช้งบประมาณเท่าใด  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ากี่เปอร์เซ็นต์    หรืออย่างมากก็ดูว่าแต่ละกระทรวงจะได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณมากเท่าใด  แต่การพิจารณางบประมาณแบบปีต่อปีเช่นนี้ อาจทำให้เราละเลยภาพใหญ่ของงบประมาณ  ดังนั้น สถาบันฯ จึงได้ศึกษาโครงสร้างภาพรวมของงบประมาณไทยโดยมองย้อนกลับไป 10 ปี และขอนำเสนอ 5 ข้อเท็จจริงของงบประมาณไทยเพื่อให้เป็นบทเรียนรู้แก่สังคมไทยต่อไป

  • ข้อเท็จจริงที่ 1:    10 ปีที่ผ่านมา  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นกว่า 2.4 เท่า หรือเพิ่มขึ้นเป็นเงินถึง 1.4 ล้านล้านบาท  ในขณะที่งบลงทุนกลับเพิ่มขึ้นเพียง 1.5 แสนล้านบาท    และมีสัดส่วนเพียง 12% ของงบประมาณเท่านั้น    นอกจากนี้  งบประมาณรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9.2% ต่อปี ยังขยายตัวเร็วกว่าอัตราการเติบโตของ GDP (รวมเงินเฟ้อ)  ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียง 7.2% ต่อปีอีกด้วย
  • ข้อเท็จจริงที่ 2:      งบลงทุนจริงๆ อาจจะไม่ได้มากเหมือนที่ปรากฎในรายงานทั่วไป   ในเอกสารงบประมาณโดยสังเขปประจำปี 2557  มีการรายงานตัวเลข  “รายจ่ายเพื่อการลงทุน”   มูลค่าราว 4.4 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น  17% ของงบประมาณทั้งหมด     แต่หากดูตัวเลขงบลงทุนตามระบบของ GFS  ซึ่งหมายถึงการซื้อสินทรัพย์ถาวร   จะพบว่ามีมูลค่าเพียง 3 แสนล้านบาทเท่านั้น
  • ข้อเท็จจริงที่ 3:     การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามหน่วยงานมากกว่าตามยุทธศาสตร์ของประเทศ   ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า 10 ปีแล้ว และโจทย์ของประเทศก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นกัน แต่การจัดสรรงบประมาณไปยังกระทรวงต่างๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก   สังเกตได้จากสัดส่วนงบประมาณของแต่ละกระทรวงที่แทบจะไม่เปลี่ยน หรือเปลี่ยนน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวเลขเมื่อสิบปีที่แล้ว ยกเว้นกระทรวง ศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก   ในขณะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกระทรวงพลังงานที่รับผิดชอบวาระของประเทศที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศกลับได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ลดลง 
  • ข้อเท็จจริงที่ 4 :   รูปแบบของการจัดสรรงบประมาณยังไม่เอื้อต่อการวัดผลว่าประเทศจะได้ผลลัพธ์อะไร   คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือไม่      การที่งบประมาณไปกระจุกตัวอยู่ในบางหน่วยงาน โดยเฉพาะในที่ที่ไม่ค่อยมีการแจกแจงรายละเอียดการใช้งบประมาณ จะทำให้การวัดผลเป็นไปได้ยาก  เช่น งบกลางที่ได้การจัดสรรวงเงินเพิ่มขึ้นจาก 10 ปีที่แล้วมากถึง 2 เท่า มีมูลค่าเทียบเท่างบของกระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงแรงงานรวมกัน  แต่ไม่ต้องทำแผนแจกแจงรายละเอียดการใช้จ่าย   หรือเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่ให้อำนาจแก่นายกรัฐมนตรีในการอนุม้ติก็มีวงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเกือบ 8 เท่าเมื่อ 10 ปีผ่านไป  และก็มีการใช้จ่ายที่เกินจริงกว่างบประมาณที่ตั้งเอาไว้
  • ข้อเท็จจริงที่ 5 :   งบประมาณที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลงานที่ดีขึ้น   หรือมีการนำเม็ดเงินงบประมาณไปแปลงให้เป็นผลลัพท์ตามโจทย์ที่ประเทศต้องการ  ตัวอย่างเช่น กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการจัดสรรงบเพิ่มกว่า 2 เท่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา  แต่ผลการสอบมาตรฐาน PISA ด้านคณิตศาสตร์ของเด็กไทยกลับมีคะแนนที่ลดน้อยลง   หรือกระทรวงคมนาคมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี   แต่ดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ของไทยกลับลดลงไปอยู่ในอันดับที่ 38 ในปี 2555 จากเดิมในอันดับที่ 31 ในปี 2550
        

  “เราควรใช้ประโยชน์จาก 5 ข้อเท็จจริงของ 10 ปีงบประมาณไทย เพื่อเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และปรับปรุงสิ่งที่จะทำในอนาคต   โดยสถาบันฯ ขอเสนอ 3 เรื่องที่รัฐควรทำ ได้แก่ 1)  ต้องจัดสรรงบประมาณให้ถูกที่  ให้ตอบโจทย์ด้านยุทธศาสตร์ของประเทศ และตามลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน  มากกว่าการพิจารณาตามสัดส่วนที่เคยได้รับการจัดสรรในปีก่อนหน้า   2)   เน้นการวัดผลลัพธ์ของงบประมาณ เพื่อให้มั่นใจว่างบประมาณที่ได้จัดสรรลงไปจะถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง  การจัดสรรต้องโปร่งใส  มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน และต้องเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือต่างๆ ในการตรวจสอบงบประมาณ    และ 3)   ต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อรับประกันว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความคุ้มค่า  โดยต้องยกเลิกโครงการหรือแผนงานที่ไม่รู้ต้นทุน และต้องจัดทำมาตรฐานต้นทุนเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบที่ชัดเจน”  ดร. เศรษฐพุฒิ กล่าวสรุป

  สำหรับท่านที่สนใจ  สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดรายละเอียดแบบสมบูรณ์ของรายงาน “10 ปีงบประมาณไทย .. เราเรียนรู้อะไร?”  ได้จากเว็บไซด์ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา (www.thailandfuturefoundation.org)

  **********************************************

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ 

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ  โปรดติดต่อ:
  สุนทรี ปานนิลวงศ์  / ฐานิดา กมลจรัสกิจ
  โทร. 02 2645481-3   อีเมล์ network@thailandff.org
  www.thailandfuturefoundation.org

  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 380 [TIMESTAMP_X] => 06/12/2013 17:00:29 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 100 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 27936 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/dfe [FILE_NAME] => dfeac345005ec30e155ddb27fd44a3cd.jpg [ORIGINAL_NAME] => tff_logo.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/dfe/dfeac345005ec30e155ddb27fd44a3cd.jpg ) [~PREVIEW_PICTURE] => 380 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 177 [~EXTERNAL_ID] => 177 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 06/13/2013 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 464 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_10Y%20Budget.pdf ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press Release ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_10Y%20Budget.pdf ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press Release ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 737 [VALUE] => Press Release (13 June 2013) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (13 June 2013) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 738 [VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษา นำเสนอ 5 ข้อเท็จจริงจาก 10 ปีงบประมาณไทย สร้างบทเรียนรู้เพื่อไม่ต้องเดินซ้ำรอยในอนาคต [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษา นำเสนอ 5 ข้อเท็จจริงจาก 10 ปีงบประมาณไทย สร้างบทเรียนรู้เพื่อไม่ต้องเดินซ้ำรอยในอนาคต [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 739 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 464 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_10Y%20Budget.pdf ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press Release ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_10Y%20Budget.pdf ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press Release ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => /upload/reports/Press_release_10Y%20Budget.pdf ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 737 [VALUE] => Press Release (13 June 2013) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (13 June 2013) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Press Release (13 June 2013) ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 739 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Eng version is not available. ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 738 [VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษา นำเสนอ 5 ข้อเท็จจริงจาก 10 ปีงบประมาณไทย สร้างบทเรียนรู้เพื่อไม่ต้องเดินซ้ำรอยในอนาคต [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษา นำเสนอ 5 ข้อเท็จจริงจาก 10 ปีงบประมาณไทย สร้างบทเรียนรู้เพื่อไม่ต้องเดินซ้ำรอยในอนาคต [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => สถาบันอนาคตไทยศึกษา นำเสนอ 5 ข้อเท็จจริงจาก 10 ปีงบประมาณไทย สร้างบทเรียนรู้เพื่อไม่ต้องเดินซ้ำรอยในอนาคต ) ) )
 • Press Release (13 June 2013)

  Eng version is not available.
 • Array
  (
    [ID] => 34
    [~ID] => 34
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => ภาพข่าว (24 เมษายน 2556)
    [~NAME] => ภาพข่าว (24 เมษายน 2556)
    [ACTIVE_FROM] => 04/26/2013
    [~ACTIVE_FROM] => 04/26/2013
    [DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=34
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=34
    [DETAIL_TEXT] => 
  


  ภาพข่าวจากงานสัมมนา “โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556  ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

  จากภาพ  (ซ้ายไปขวา ) :   ดร.   อุตตม สาวนายน, ดร. เศรษฐพุฒิ   สุทธิวาทนฤพุฒิ,  คุณอมรรัตน์   จรูญสมิทธิ์.  ศาสตราภิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์,   ศาสตราภิชาน ดร. ทนง พิทยะ,   คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ  และคุณบรรยง พงษ์พานิช  

  [~DETAIL_TEXT] =>


  ภาพข่าวจากงานสัมมนา “โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556  ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

  จากภาพ  (ซ้ายไปขวา ) :   ดร.   อุตตม สาวนายน, ดร. เศรษฐพุฒิ   สุทธิวาทนฤพุฒิ,  คุณอมรรัตน์   จรูญสมิทธิ์.  ศาสตราภิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์,   ศาสตราภิชาน ดร. ทนง พิทยะ,   คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ  และคุณบรรยง พงษ์พานิช  

  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => Array ( [ID] => 349 [TIMESTAMP_X] => 04/26/2013 11:29:12 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 593 [WIDTH] => 912 [FILE_SIZE] => 102180 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/bc4 [FILE_NAME] => bc408b2e82b57e54aecb711d1f748759.jpg [ORIGINAL_NAME] => thanks-panelists_1.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/bc4/bc408b2e82b57e54aecb711d1f748759.jpg ) [~DETAIL_PICTURE] => 349 [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 342 [TIMESTAMP_X] => 04/26/2013 10:09:17 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 99 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 9450 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/dcb [FILE_NAME] => dcb69fb10daecf70295b909fe685eaea.jpg [ORIGINAL_NAME] => Group_picture_24Apr2013.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/dcb/dcb69fb10daecf70295b909fe685eaea.jpg ) [~PREVIEW_PICTURE] => 342 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 100 [~SORT] => 100 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 34 [~EXTERNAL_ID] => 34 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 04/26/2013 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 740 [VALUE] => Photo Release (24 April 2013) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Photo Release (24 April 2013) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 741 [VALUE] => Array ( [TEXT] => งานสัมมนา "โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย" [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => งานสัมมนา "โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย" [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 742 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 740 [VALUE] => Photo Release (24 April 2013) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Photo Release (24 April 2013) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Photo Release (24 April 2013) ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 742 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Eng version is not available. ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 741 [VALUE] => Array ( [TEXT] => งานสัมมนา "โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย" [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => งานสัมมนา "โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย" [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => งานสัมมนา "โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย" ) ) )
 • Photo Release (24 April 2013)

  Eng version is not available.
 • Array
  (
    [ID] => 165
    [~ID] => 165
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (24 เมษายน 2556)
    [~NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (24 เมษายน 2556)
    [ACTIVE_FROM] => 04/24/2013
    [~ACTIVE_FROM] => 04/24/2013
    [DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=165
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=165
    [DETAIL_TEXT] => 
  

  สถาบันอนาคตไทยศึกษา เสนอ 5 เรื่องที่รัฐควรทำเพื่อลดความเสี่ยงภาระหนี้  เน้นการลงทุน 2 ล้านล้านต้องตอบคำถาม "ถุกที่" และ "ถูกวิธี" 
  24 เมษายน 2556 –    สถาบันอนาคตไทยศึกษาร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย”   นำเสนอความเห็นต่อการกู้เงิน 2 ล้านล้านเพื่อใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภาระหนี้ของประเทศหรือไม่   โครงการนี้ตอบคำถามในเรื่องของการลงทุนที่ “ถูกที่” และ “ถูกวิธี” หรือไม่  ภาคส่วนต่างๆ มีความเห็นต่อโครงการนี้อย่างไร  พร้อมเสนอ 5 สิ่งที่รัฐควรทำเพื่อลดความเสี่ยงทางการคลังของประเทศในอนาคต   

  ในงานสัมมนานี้  นอกเหนือจากการบรรยายในหัวข้อ “โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย :  ความเสี่ยงต่อภาระหนี้” แล้ว  สถาบันฯ  ยังจัดให้มีเวทีเสวนาเพื่อร่วมแสดงความเห็นในเรื่องนี้ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราภิชาน ดร. ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์    คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร    และคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บนเวทีดังกล่าว

  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา  กล่าวบรรยายว่า  “โครงการ 2 ล้านล้านเป็นเรื่องที่สังคมและสาธารณชนให้ความสนใจมากในปัจจุบัน   เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนมูลค่ามหาศาล   เป็นหนี้สาธารณะที่จะเป็นภาระต่องบประมาณของประเทศในอนาคต   แต่การที่จะบอกว่าประเทศมีความเสี่ยงจากหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้หรือไม่  เราควรต้องทำความรู้จักกับเรื่องของหนี้สาธารณะให้มากขึ้น   จากข่าวที่รายงานเรื่องหนี้สาธารณะมักจะเป็นกรนำเสนอตัวเลขตามขอบเขตที่กระทรวงการคลังรายงาน  แต่ไม่ได้รวมหนี้อีกหลายประเภทที่อาจจะเป็นภาระต่องบประมาณ   บ่อยครั้งมีการกล่าวว่าหากสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงเกิน 60%  ประเทศไทยจะเกิดวิกฤติทางการคลัง   แต่ในความเป็นจริงแล้ว  สัดส่วนนี้จะเป็นอย่างไร  อาจไม่ใช่เรื่องสำคัญนัก  หากประเทศยังมีความสามารถในการชำระหนี้ได้  สิ่งสำคัญที่เราต้องดูควรเป็นภาระหนี้ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลมากกว่า"

  อยากจะยกตัวอย่างของญี่ปุ่นที่มีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงถึง 224% ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของกรีซ  แต่ที่ญี่ปุ่นยังไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางการคลังอย่างกรีซ   เนื่องจากภาระในการชำระหนี้ของญี่ปุ่นยังไม่มากนัก  ญี่ปุ่นมีภาระดอกเบี้ยต่อรายได้รัฐบาลที่ 11% ในขณะที่กรีซมีภาระดอกเบี้ยต่อรายได้รัฐบาลสูงถึง 31% สาเหตุที่ภาระการชำระดอกเบี้ยของญี่ปุ่นต่ำกว่ากรีซ  เป็นพราะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเน้นการกู้เงินภายในประเทศซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ในขณะที่กรีซกลับเน้นการกู้ยืมจากต่างประเทศในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า   กรีซจึงมีภาระหนี้ที่สูงและนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการคลัง 

  สำหรับประเทศไทย ภาระหนี้ในปัจจุบันยังไม่น่าห่วง  แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือภาระการคลังที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากการดำเนินนโยบายประชานิยม  เราอาจจะไม่ประสบวิกฤติทางการคลังเหมือนอย่างกรีซ   แต่ก็จะมีฐานะทางการเงินที่อ่อนแอลง  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่สูงขึ้น  ส่งผลให้เหลืองบประมาณที่จะนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆ น้อยลง   นอกจากนี้  เราจะอยู่ในภาวะเสี่ยง หากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตสูงขึ้น   และหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน  เราก็อาจจะไม่สามารถรับมือได้”   ดร. เศรษฐพุฒิ กล่าวเพิ่มเติม

  ดังนั้น ถ้าเราจะต้องกู้เงิน  2 ล้านล้านบาท  เราต้องตอบคำถาม 2 ข้อซึ่งได้แก่  หนึ่ง เราลงทุนได้ “ถูกที่”  และสอง เราลงทุนได้ “ถูกวิธี” หรือไม่   การลงทุนให้ “ถูกที่”  หมายถึงการลงทุนในด้านที่ประเทศต้องการ  ซึ่งถ้าดูจากอันดับขีดความสามารถที่ไทยได้รับ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานของไทยก็ไม่ได้ดูแย่นัก แต่ด้านที่ประเทศต้องการ เช่นเรื่องนวัตกรรมและพลังงาน กลับไม่ได้รับความสำคัญเท่าใดนัก  นอกจากนี้  เรายังต้องลงทุนอย่างคุ้มค่าในโครงการที่ได้รับประโยชน์หรือมีคุณค่ามากกว่า   โครงการ Airport Link เป็นหนึ่งในบทเรียนที่ทำให้เราเห็นถึงการดำเนินโครงการที่คาดการณ์ว่าจะได้ผู้โดยสารจำนวนมาก  แต่ในความเป็นจริง  ตัวเลขผู้โดยสารที่ใช้บริการกลับน้อยกว่าจำนวนผู้โดยสารคาดการณ์ถึง 10 เท่า

  ส่วนการลงทุนให้ “ถูกวิธี”  จะหมายถึง 3 กระบวนการสำคัญในการดำเนินโครงการ ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อจัดสรรงบประมาณ  การติดตาม และการประเมินผล  ทั้งนี้ หากดูแผนงานของโครงการใหญ่ๆ แบบ 2 ล้านล้าน  เรากลับไม่พบรายละเอียดที่เปิดเผยแก่สาธารณชนเท่าใดนัก หากเป็นโครงการแบบเดียวกันในต่างประเทศ เราจะเห็นการวิเคราะห์โครงการที่มีรายละเอียดอย่างครบถ้วน  นอกจากนี้  ระบบการติดตามที่เห็นก็เป็นเพียงสิ่งที่บอกความก้าวหน้าของโครงการเท่านั้น  แต่ไม่มีการระบุชื่อผู้รับผิดชอบ  สาเหตุของความล่าช้า และกระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกแต่อย่างใด  อีกทั้งยังไม่มีการระบุถึงผู้รับผิดชอบการประเมินหลังโครงการเสร็จสิ้นอีกด้วย

  ดังนั้น 5 เรื่องที่รัฐบาลควรทำเพื่อลดความเสี่ยงทางการคลังของประเทศ คือ  1)   ควรเลิกนโยบายประชานิยมในแบบที่ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ  2)  ควรบริหารจัดการเงินลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยรัฐควรจะลดขนาดการกู้ยืมลงและชำระเงินต้นให้มากขึ้น  3)  ควรมีการบริหารจัดการที่ชัดเจน  ต้องกำหนดว่าหน่วยงานใดจะทำหน้าที่บริหาร และมีวิธีการบริหารอย่างไร  4)  ต้องมีระบบตรวจสอบและประเมินผล   สำหรับโครงการภาครัฐที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ และ 5)  ต้องสร้างกลไกความรับผิดรับชอบที่ชัดเจน    มีผู้รับผิดรับชอบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการนำผู้ที่เกี่ยวข้องมาลงโทษ เมื่อเกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะจากเจตนาทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง”  ดร. เศรษฐพุฒิ กล่าวสรุป

  สำหรับท่านที่สนใจ  สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดรายละเอียดแบบสมบูรณ์ของรายงานที่เกี่ยวกับหนี้สาธารณะ และเอกสารนำเสนอประกอบการสัมมนา  จากเว็บไซด์ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา (www.thailandfuturefoundation.org)

  **********************************************

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ 

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ  โปรดติดต่อ:
  สุนทรี ปานนิลวงศ์  / ฐานิดา กมลจรัสกิจ
  โทร. 02 2645481-3   อีเมล์ network@thailandff.org
  www.thailandfuturefoundation.org

  [~DETAIL_TEXT] =>

  สถาบันอนาคตไทยศึกษา เสนอ 5 เรื่องที่รัฐควรทำเพื่อลดความเสี่ยงภาระหนี้  เน้นการลงทุน 2 ล้านล้านต้องตอบคำถาม "ถุกที่" และ "ถูกวิธี" 
  24 เมษายน 2556 –    สถาบันอนาคตไทยศึกษาร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย”   นำเสนอความเห็นต่อการกู้เงิน 2 ล้านล้านเพื่อใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภาระหนี้ของประเทศหรือไม่   โครงการนี้ตอบคำถามในเรื่องของการลงทุนที่ “ถูกที่” และ “ถูกวิธี” หรือไม่  ภาคส่วนต่างๆ มีความเห็นต่อโครงการนี้อย่างไร  พร้อมเสนอ 5 สิ่งที่รัฐควรทำเพื่อลดความเสี่ยงทางการคลังของประเทศในอนาคต   

  ในงานสัมมนานี้  นอกเหนือจากการบรรยายในหัวข้อ “โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย :  ความเสี่ยงต่อภาระหนี้” แล้ว  สถาบันฯ  ยังจัดให้มีเวทีเสวนาเพื่อร่วมแสดงความเห็นในเรื่องนี้ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราภิชาน ดร. ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์    คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร    และคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บนเวทีดังกล่าว

  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา  กล่าวบรรยายว่า  “โครงการ 2 ล้านล้านเป็นเรื่องที่สังคมและสาธารณชนให้ความสนใจมากในปัจจุบัน   เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนมูลค่ามหาศาล   เป็นหนี้สาธารณะที่จะเป็นภาระต่องบประมาณของประเทศในอนาคต   แต่การที่จะบอกว่าประเทศมีความเสี่ยงจากหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้หรือไม่  เราควรต้องทำความรู้จักกับเรื่องของหนี้สาธารณะให้มากขึ้น   จากข่าวที่รายงานเรื่องหนี้สาธารณะมักจะเป็นกรนำเสนอตัวเลขตามขอบเขตที่กระทรวงการคลังรายงาน  แต่ไม่ได้รวมหนี้อีกหลายประเภทที่อาจจะเป็นภาระต่องบประมาณ   บ่อยครั้งมีการกล่าวว่าหากสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงเกิน 60%  ประเทศไทยจะเกิดวิกฤติทางการคลัง   แต่ในความเป็นจริงแล้ว  สัดส่วนนี้จะเป็นอย่างไร  อาจไม่ใช่เรื่องสำคัญนัก  หากประเทศยังมีความสามารถในการชำระหนี้ได้  สิ่งสำคัญที่เราต้องดูควรเป็นภาระหนี้ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลมากกว่า"

  อยากจะยกตัวอย่างของญี่ปุ่นที่มีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงถึง 224% ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของกรีซ  แต่ที่ญี่ปุ่นยังไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางการคลังอย่างกรีซ   เนื่องจากภาระในการชำระหนี้ของญี่ปุ่นยังไม่มากนัก  ญี่ปุ่นมีภาระดอกเบี้ยต่อรายได้รัฐบาลที่ 11% ในขณะที่กรีซมีภาระดอกเบี้ยต่อรายได้รัฐบาลสูงถึง 31% สาเหตุที่ภาระการชำระดอกเบี้ยของญี่ปุ่นต่ำกว่ากรีซ  เป็นพราะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเน้นการกู้เงินภายในประเทศซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ในขณะที่กรีซกลับเน้นการกู้ยืมจากต่างประเทศในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า   กรีซจึงมีภาระหนี้ที่สูงและนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการคลัง 

  สำหรับประเทศไทย ภาระหนี้ในปัจจุบันยังไม่น่าห่วง  แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือภาระการคลังที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากการดำเนินนโยบายประชานิยม  เราอาจจะไม่ประสบวิกฤติทางการคลังเหมือนอย่างกรีซ   แต่ก็จะมีฐานะทางการเงินที่อ่อนแอลง  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่สูงขึ้น  ส่งผลให้เหลืองบประมาณที่จะนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆ น้อยลง   นอกจากนี้  เราจะอยู่ในภาวะเสี่ยง หากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตสูงขึ้น   และหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน  เราก็อาจจะไม่สามารถรับมือได้”   ดร. เศรษฐพุฒิ กล่าวเพิ่มเติม

  ดังนั้น ถ้าเราจะต้องกู้เงิน  2 ล้านล้านบาท  เราต้องตอบคำถาม 2 ข้อซึ่งได้แก่  หนึ่ง เราลงทุนได้ “ถูกที่”  และสอง เราลงทุนได้ “ถูกวิธี” หรือไม่   การลงทุนให้ “ถูกที่”  หมายถึงการลงทุนในด้านที่ประเทศต้องการ  ซึ่งถ้าดูจากอันดับขีดความสามารถที่ไทยได้รับ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานของไทยก็ไม่ได้ดูแย่นัก แต่ด้านที่ประเทศต้องการ เช่นเรื่องนวัตกรรมและพลังงาน กลับไม่ได้รับความสำคัญเท่าใดนัก  นอกจากนี้  เรายังต้องลงทุนอย่างคุ้มค่าในโครงการที่ได้รับประโยชน์หรือมีคุณค่ามากกว่า   โครงการ Airport Link เป็นหนึ่งในบทเรียนที่ทำให้เราเห็นถึงการดำเนินโครงการที่คาดการณ์ว่าจะได้ผู้โดยสารจำนวนมาก  แต่ในความเป็นจริง  ตัวเลขผู้โดยสารที่ใช้บริการกลับน้อยกว่าจำนวนผู้โดยสารคาดการณ์ถึง 10 เท่า

  ส่วนการลงทุนให้ “ถูกวิธี”  จะหมายถึง 3 กระบวนการสำคัญในการดำเนินโครงการ ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อจัดสรรงบประมาณ  การติดตาม และการประเมินผล  ทั้งนี้ หากดูแผนงานของโครงการใหญ่ๆ แบบ 2 ล้านล้าน  เรากลับไม่พบรายละเอียดที่เปิดเผยแก่สาธารณชนเท่าใดนัก หากเป็นโครงการแบบเดียวกันในต่างประเทศ เราจะเห็นการวิเคราะห์โครงการที่มีรายละเอียดอย่างครบถ้วน  นอกจากนี้  ระบบการติดตามที่เห็นก็เป็นเพียงสิ่งที่บอกความก้าวหน้าของโครงการเท่านั้น  แต่ไม่มีการระบุชื่อผู้รับผิดชอบ  สาเหตุของความล่าช้า และกระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกแต่อย่างใด  อีกทั้งยังไม่มีการระบุถึงผู้รับผิดชอบการประเมินหลังโครงการเสร็จสิ้นอีกด้วย

  ดังนั้น 5 เรื่องที่รัฐบาลควรทำเพื่อลดความเสี่ยงทางการคลังของประเทศ คือ  1)   ควรเลิกนโยบายประชานิยมในแบบที่ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ  2)  ควรบริหารจัดการเงินลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยรัฐควรจะลดขนาดการกู้ยืมลงและชำระเงินต้นให้มากขึ้น  3)  ควรมีการบริหารจัดการที่ชัดเจน  ต้องกำหนดว่าหน่วยงานใดจะทำหน้าที่บริหาร และมีวิธีการบริหารอย่างไร  4)  ต้องมีระบบตรวจสอบและประเมินผล   สำหรับโครงการภาครัฐที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ และ 5)  ต้องสร้างกลไกความรับผิดรับชอบที่ชัดเจน    มีผู้รับผิดรับชอบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการนำผู้ที่เกี่ยวข้องมาลงโทษ เมื่อเกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะจากเจตนาทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง”  ดร. เศรษฐพุฒิ กล่าวสรุป

  สำหรับท่านที่สนใจ  สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดรายละเอียดแบบสมบูรณ์ของรายงานที่เกี่ยวกับหนี้สาธารณะ และเอกสารนำเสนอประกอบการสัมมนา  จากเว็บไซด์ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา (www.thailandfuturefoundation.org)

  **********************************************

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ 

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ  โปรดติดต่อ:
  สุนทรี ปานนิลวงศ์  / ฐานิดา กมลจรัสกิจ
  โทร. 02 2645481-3   อีเมล์ network@thailandff.org
  www.thailandfuturefoundation.org

  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] =>

  [~PREVIEW_TEXT] =>

  [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 335 [TIMESTAMP_X] => 04/24/2013 19:11:12 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 100 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 27936 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/9a9 [FILE_NAME] => 9a9dd52a590b5c7d9746a7b3d02bae0b.jpg [ORIGINAL_NAME] => tff_logo.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/9a9/9a9dd52a590b5c7d9746a7b3d02bae0b.jpg ) [~PREVIEW_PICTURE] => 335 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 165 [~EXTERNAL_ID] => 165 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 04/24/2013 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 434 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/news/Press_release_Event_24Apr2013.pdf ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press Release ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/news/Press_release_Event_24Apr2013.pdf ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press Release ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 731 [VALUE] => Press Release (24 April 2013) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (24 April 2013) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 729 [VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษา เสนอ 5 เรื่องที่รัฐควทำเพื่อลดความเสี่ยงภาระหนี้ เน้นการลงทุน 2 ล้านล้านต้องตอบคำถาม "ถูกที่" และ "ถูกวิธี" [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษา เสนอ 5 เรื่องที่รัฐควทำเพื่อลดความเสี่ยงภาระหนี้ เน้นการลงทุน 2 ล้านล้านต้องตอบคำถาม "ถูกที่" และ "ถูกวิธี" [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 730 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 434 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/news/Press_release_Event_24Apr2013.pdf ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press Release ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/news/Press_release_Event_24Apr2013.pdf ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press Release ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => /upload/news/Press_release_Event_24Apr2013.pdf ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 731 [VALUE] => Press Release (24 April 2013) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (24 April 2013) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Press Release (24 April 2013) ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 730 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Eng version is not available. ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 729 [VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษา เสนอ 5 เรื่องที่รัฐควทำเพื่อลดความเสี่ยงภาระหนี้ เน้นการลงทุน 2 ล้านล้านต้องตอบคำถาม "ถูกที่" และ "ถูกวิธี" [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษา เสนอ 5 เรื่องที่รัฐควทำเพื่อลดความเสี่ยงภาระหนี้ เน้นการลงทุน 2 ล้านล้านต้องตอบคำถาม "ถูกที่" และ "ถูกวิธี" [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => สถาบันอนาคตไทยศึกษา เสนอ 5 เรื่องที่รัฐควทำเพื่อลดความเสี่ยงภาระหนี้ เน้นการลงทุน 2 ล้านล้านต้องตอบคำถาม "ถูกที่" และ "ถูกวิธี" ) ) )
 • Press Release (24 April 2013)

  Eng version is not available.

Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 Next