ข่าว

  Array
  (
    [ID] => 315
    [~ID] => 315
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => รัฐข้าราชการ
    [~NAME] => รัฐข้าราชการ
    [ACTIVE_FROM] => 02/17/2015
    [~ACTIVE_FROM] => 02/17/2015
    [DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=315
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=315
    [DETAIL_TEXT] => 
  
  มีคนในแวดวงการเมืองให้ความเห็นว่าแนวทางร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศไทย ที่กำลังทำกันอยู่ในขณะนี้มีแนวโน้มจะออกแบบให้การบริหารประเทศไทยเป็นแบบรัฐข้าราชการ คือในอนาคตข้าราชการจะเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงในการบริหารประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการกลัวนักการเมืองจนเกินไป

  ความพยายามออกแบบกฎหมายต่าง ๆ เพื่อลดอำนาจนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพิ่มอำนาจให้กับข้าราชการทั้งที่ทำงานอยู่และเกษียณอายุไปแล้วด้วยวิธีทางตรงหรือทางอ้อมเป็นแนวโน้มที่เห็นได้ชัดแม้ว่าจะมีการปฏิเสธออกมาแล้วก็ตาม เพราะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับออกแบบการบริหารประเทศไทยในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการหรืออดีตข้าราชการ และผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาดก็เป็นข้าราชการมาจนเกษียณอายุทั้งสิ้นไม่เคยมีประสบการณ์ชีวิตทางด้านอื่น

  การบริหารประเทศในระบบรัฐข้าราชการในยามที่ประเทศไทยกำลังเข้าร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะการเป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจนั้นประเทศไทยต้องแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ อยู่ตลอดเวลาเหมือนการเปิดการค้าเสรีที่ทุกคนต้องแข่งขันได้จึงจะอยู่รอด

  ปัญหาของรัฐข้าราชการคือประสิทธิภาพต่ำ ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง และยังมีงานวิจัยของสถาบันอนาคตไทยศึกษา ที่ชี้ว่าขณะนี้ข้าราชการมีรายได้สูงใกล้เคียงกับเอกชนแต่ประสิทธิภาพต่ำและเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่ถ่วงรั้งการพัฒนาประเทศ

  การออกแบบการบริหารประเทศให้เป็นรัฐข้าราชการเป็นเรื่องที่น่าห่วงไม่น้อยไปกว่าเรื่องคอร์รัปชัน เพราะรัฐข้าราชการไม่มีอะไรค้ำประกันว่าจะไม่มีคอร์รัปชัน แต่มีงานวิจัยและประสบการณ์จริงที่ว่าข้าราชการประสิทธิภาพต่ำและเป็นตัวถ่วงการพัฒนาประเทศหากมีการรวมตัวเป็นประชาคมซึ่งต้องมีการแข่งขันสูงอาจจะทำให้ประเทศพัฒนาสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้

  ตัวอย่างมีให้เห็นแล้วในกรณีของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเมื่อมีการเปิดให้มีการแข่งขันเสรีปรากฏว่ารัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันและอยู่รอดลำบาก
      
  เราเห็นว่าคณะผู้ออกแบบการบริหารประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติรวมทั้งผู้มีอำนาจสูงสุด ควรจะตระหนักในเรื่องการพัฒนาประเทศแข่งขันกับประเทศอื่นด้วย ไม่ใช่เน้นแต่ความมั่นคงและการแก้ปัญหาในอดีต ด้วยมุมมองเพียงด้านเดียว เพื่อช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน

  จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,026  วันที่  12 - 14  กุมถาพันธ์  พ.ศ. 2558
  [~DETAIL_TEXT] =>
  มีคนในแวดวงการเมืองให้ความเห็นว่าแนวทางร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศไทย ที่กำลังทำกันอยู่ในขณะนี้มีแนวโน้มจะออกแบบให้การบริหารประเทศไทยเป็นแบบรัฐข้าราชการ คือในอนาคตข้าราชการจะเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงในการบริหารประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการกลัวนักการเมืองจนเกินไป

  ความพยายามออกแบบกฎหมายต่าง ๆ เพื่อลดอำนาจนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพิ่มอำนาจให้กับข้าราชการทั้งที่ทำงานอยู่และเกษียณอายุไปแล้วด้วยวิธีทางตรงหรือทางอ้อมเป็นแนวโน้มที่เห็นได้ชัดแม้ว่าจะมีการปฏิเสธออกมาแล้วก็ตาม เพราะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับออกแบบการบริหารประเทศไทยในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการหรืออดีตข้าราชการ และผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาดก็เป็นข้าราชการมาจนเกษียณอายุทั้งสิ้นไม่เคยมีประสบการณ์ชีวิตทางด้านอื่น

  การบริหารประเทศในระบบรัฐข้าราชการในยามที่ประเทศไทยกำลังเข้าร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะการเป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจนั้นประเทศไทยต้องแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ อยู่ตลอดเวลาเหมือนการเปิดการค้าเสรีที่ทุกคนต้องแข่งขันได้จึงจะอยู่รอด

  ปัญหาของรัฐข้าราชการคือประสิทธิภาพต่ำ ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง และยังมีงานวิจัยของสถาบันอนาคตไทยศึกษา ที่ชี้ว่าขณะนี้ข้าราชการมีรายได้สูงใกล้เคียงกับเอกชนแต่ประสิทธิภาพต่ำและเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่ถ่วงรั้งการพัฒนาประเทศ

  การออกแบบการบริหารประเทศให้เป็นรัฐข้าราชการเป็นเรื่องที่น่าห่วงไม่น้อยไปกว่าเรื่องคอร์รัปชัน เพราะรัฐข้าราชการไม่มีอะไรค้ำประกันว่าจะไม่มีคอร์รัปชัน แต่มีงานวิจัยและประสบการณ์จริงที่ว่าข้าราชการประสิทธิภาพต่ำและเป็นตัวถ่วงการพัฒนาประเทศหากมีการรวมตัวเป็นประชาคมซึ่งต้องมีการแข่งขันสูงอาจจะทำให้ประเทศพัฒนาสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้

  ตัวอย่างมีให้เห็นแล้วในกรณีของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเมื่อมีการเปิดให้มีการแข่งขันเสรีปรากฏว่ารัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันและอยู่รอดลำบาก
      
  เราเห็นว่าคณะผู้ออกแบบการบริหารประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติรวมทั้งผู้มีอำนาจสูงสุด ควรจะตระหนักในเรื่องการพัฒนาประเทศแข่งขันกับประเทศอื่นด้วย ไม่ใช่เน้นแต่ความมั่นคงและการแก้ปัญหาในอดีต ด้วยมุมมองเพียงด้านเดียว เพื่อช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน

  จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,026  วันที่  12 - 14  กุมถาพันธ์  พ.ศ. 2558
  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 738 [TIMESTAMP_X] => 02/17/2015 09:46:41 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 148 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 25413 [CONTENT_TYPE] => image/png [SUBDIR] => iblock/d7d [FILE_NAME] => d7df2f6653ac2261340b2b7f33285355.png [ORIGINAL_NAME] => Untitled.png [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/d7d/d7df2f6653ac2261340b2b7f33285355.png ) [~PREVIEW_PICTURE] => 738 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 315 [~EXTERNAL_ID] => 315 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 02/17/2015 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 1109 [VALUE] => Array ( [TEXT] => คอลัมน์: ข่าวหน้า 1 [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => คอลัมน์: ข่าวหน้า 1 [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 1109 [VALUE] => Array ( [TEXT] => คอลัมน์: ข่าวหน้า 1 [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => คอลัมน์: ข่าวหน้า 1 [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => คอลัมน์: ข่าวหน้า 1 ) ) )
 • รัฐข้าราชการ

  คอลัมน์: ข่าวหน้า 1
 • Array
  (
    [ID] => 312
    [~ID] => 312
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => BBC ไทย
    [~NAME] => BBC ไทย
    [ACTIVE_FROM] => 02/03/2015
    [~ACTIVE_FROM] => 02/03/2015
    [DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=312
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=312
    [DETAIL_TEXT] => 
  

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาระบุรัฐบาลเสียค่าใช้จ่ายกับบุคลากรภาครัฐเกือบครึ่งของรายได้ แต่ไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดคอรัปชั่นในระบบราชการ ชี้ต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างด่วน ด้านข้าราชการพ้อเพิ่มเงินเดือนยังไม่มากพอค่าครองชีพและหลายหน่วยงานยังขาดกำลังคน

  ผลการวิจัยล่าสุดเรื่อง “ข้อเท็จจริง 10 ปีระบบข้าราชการไทย” ซึ่งจัดทำโดยสถาบันอนาคตไทยศึกษาระบุว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลงในระบบข้าราชการไทยหลายประการ เช่นการที่ฐานเงินเดือนข้าราชการไม่ได้ต่ำกว่าภาคเอกชนอีกต่อไป ทั้งมีกำลังคนภาครัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 โดยมีข้าราชการระดับสูงตั้งแต่ซี 9 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า ส่งผลให้งบประมาณ

  สำหรับบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าจากเมื่อสิบปีก่อน โดยถ้าคิดรวมเอางบสำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญด้วยแล้ว จะสูงถึง 1.1 ล้านล้านบาทหรือเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้รัฐบาล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี

  ทั้งนี้ งบบุคลากรภาครัฐของไทยสูงเป็นอันดับต้นๆของเอเชีย โดยสูงกว่าเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ แต่ประสิทธิภาพของรัฐบาลกลับแย่ลงกว่า 10 ปีที่แล้ว โดยจากผลการวิจัยของธนาคารโลก ความมีประสิทธิผลของรัฐบาลไทยตกลงมาอยู่อันดับที่ 74 จากทั้งหมด 196 ประเทศ โดยตกจากอันดับที่ 65 เมื่อสิบปีที่แล้ว

  ส่วนปัญหาคอร์รัปชั่นในภาครัฐก็แย่ลงเช่นกัน โดยดัชนีการรับรู้เรื่องคอร์รัปชั่นให้ไทยอยู่อันดับที่ 98 จากเดิมเคยอยู่อันดับที่ 91เมื่อสิบปีที่แล้ว

  น.ส. ศิริกัญญา ตันสกุล นักวิจัยสถาบันอนาคตไทยศึกษาบอกกับบีบีซีไทยว่า ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการปฏิรูประบบราชการจะต้องเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อลดกำลังคนและปรับปรุงประสิทธิภาพรวมทั้งความโปร่งใสไปพร้อมกัน โดยที่ผ่านมาการที่ขาดประสิทธิภาพบางส่วนมาจากการตั้งตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน จำนวนมาก แต่ขาดการนำผลที่ได้จากการประเมินตามตัวชี้วัดมาแก้ไขปัญหาในระบบอย่างจริงจัง ทั้งจำนวนบุคลากรภาครัฐที่เพิ่มขึ้นมักอยู่ในตำแหน่งพนักงานอัตราจ้างโดยไม่มีการปรับอัตราเป็นข้าราชการ ทำให้ขาดแรงจูงใจในการทำงาน

  น.ส. ศิริกัญญายังกล่าวว่า มีเสียงสะท้อนจากข้าราชการต่อผลการวิจัยดังกล่าวด้วยว่า เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนั้นยังไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ โดยเพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนเดิม และแม้จะมีกำลังคนเพิ่มขึ้น แต่การกระจายกำลังคนในหลายหน่วยงานก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยได้เสนอทางออกสามประการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนอกจากการปรับลดกำลังคนแล้ว ควรลดจำนวนตัวชี้วัดลงให้เหลือเพียงตัวที่เชื่อมโยงกับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นแบบตามผลงานให้มากขึ้น

  [~DETAIL_TEXT] =>

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาระบุรัฐบาลเสียค่าใช้จ่ายกับบุคลากรภาครัฐเกือบครึ่งของรายได้ แต่ไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดคอรัปชั่นในระบบราชการ ชี้ต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างด่วน ด้านข้าราชการพ้อเพิ่มเงินเดือนยังไม่มากพอค่าครองชีพและหลายหน่วยงานยังขาดกำลังคน

  ผลการวิจัยล่าสุดเรื่อง “ข้อเท็จจริง 10 ปีระบบข้าราชการไทย” ซึ่งจัดทำโดยสถาบันอนาคตไทยศึกษาระบุว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลงในระบบข้าราชการไทยหลายประการ เช่นการที่ฐานเงินเดือนข้าราชการไม่ได้ต่ำกว่าภาคเอกชนอีกต่อไป ทั้งมีกำลังคนภาครัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 โดยมีข้าราชการระดับสูงตั้งแต่ซี 9 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า ส่งผลให้งบประมาณ

  สำหรับบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าจากเมื่อสิบปีก่อน โดยถ้าคิดรวมเอางบสำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญด้วยแล้ว จะสูงถึง 1.1 ล้านล้านบาทหรือเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้รัฐบาล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี

  ทั้งนี้ งบบุคลากรภาครัฐของไทยสูงเป็นอันดับต้นๆของเอเชีย โดยสูงกว่าเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ แต่ประสิทธิภาพของรัฐบาลกลับแย่ลงกว่า 10 ปีที่แล้ว โดยจากผลการวิจัยของธนาคารโลก ความมีประสิทธิผลของรัฐบาลไทยตกลงมาอยู่อันดับที่ 74 จากทั้งหมด 196 ประเทศ โดยตกจากอันดับที่ 65 เมื่อสิบปีที่แล้ว

  ส่วนปัญหาคอร์รัปชั่นในภาครัฐก็แย่ลงเช่นกัน โดยดัชนีการรับรู้เรื่องคอร์รัปชั่นให้ไทยอยู่อันดับที่ 98 จากเดิมเคยอยู่อันดับที่ 91เมื่อสิบปีที่แล้ว

  น.ส. ศิริกัญญา ตันสกุล นักวิจัยสถาบันอนาคตไทยศึกษาบอกกับบีบีซีไทยว่า ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการปฏิรูประบบราชการจะต้องเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อลดกำลังคนและปรับปรุงประสิทธิภาพรวมทั้งความโปร่งใสไปพร้อมกัน โดยที่ผ่านมาการที่ขาดประสิทธิภาพบางส่วนมาจากการตั้งตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน จำนวนมาก แต่ขาดการนำผลที่ได้จากการประเมินตามตัวชี้วัดมาแก้ไขปัญหาในระบบอย่างจริงจัง ทั้งจำนวนบุคลากรภาครัฐที่เพิ่มขึ้นมักอยู่ในตำแหน่งพนักงานอัตราจ้างโดยไม่มีการปรับอัตราเป็นข้าราชการ ทำให้ขาดแรงจูงใจในการทำงาน

  น.ส. ศิริกัญญายังกล่าวว่า มีเสียงสะท้อนจากข้าราชการต่อผลการวิจัยดังกล่าวด้วยว่า เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนั้นยังไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ โดยเพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนเดิม และแม้จะมีกำลังคนเพิ่มขึ้น แต่การกระจายกำลังคนในหลายหน่วยงานก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยได้เสนอทางออกสามประการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนอกจากการปรับลดกำลังคนแล้ว ควรลดจำนวนตัวชี้วัดลงให้เหลือเพียงตัวที่เชื่อมโยงกับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นแบบตามผลงานให้มากขึ้น

  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 734 [TIMESTAMP_X] => 02/03/2015 16:15:28 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 128 [WIDTH] => 128 [FILE_SIZE] => 3979 [CONTENT_TYPE] => image/png [SUBDIR] => iblock/e68 [FILE_NAME] => e681e7d0d586f05058c8b7e056e37e0c.png [ORIGINAL_NAME] => bbc.png [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/e68/e681e7d0d586f05058c8b7e056e37e0c.png ) [~PREVIEW_PICTURE] => 734 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 312 [~EXTERNAL_ID] => 312 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 02/03/2015 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 1105 [VALUE] => Array ( [TEXT] => <font size="2" color="#898989">ผลวิจัยชี้เพิ่มเงินเดือนและกำลังคนไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการไทย คุณเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้</font> [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => ผลวิจัยชี้เพิ่มเงินเดือนและกำลังคนไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการไทย คุณเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 1105 [VALUE] => Array ( [TEXT] => <font size="2" color="#898989">ผลวิจัยชี้เพิ่มเงินเดือนและกำลังคนไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการไทย คุณเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้</font> [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => ผลวิจัยชี้เพิ่มเงินเดือนและกำลังคนไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการไทย คุณเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => ผลวิจัยชี้เพิ่มเงินเดือนและกำลังคนไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการไทย คุณเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ) ) )
 • BBC ไทย

  ผลวิจัยชี้เพิ่มเงินเดือนและกำลังคนไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการไทย คุณเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้
 • Array
  (
    [ID] => 310
    [~ID] => 310
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => รายการ wake up Thailand
    [~NAME] => รายการ wake up Thailand
    [ACTIVE_FROM] => 02/02/2015
    [~ACTIVE_FROM] => 02/02/2015
    [DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=310
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=310
    [DETAIL_TEXT] => 
  
  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
  [~DETAIL_TEXT] =>
  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 729 [TIMESTAMP_X] => 02/02/2015 14:41:29 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 150 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 9541 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/3c4 [FILE_NAME] => 3c4b1e58d308244c85a1005bf0ace439.jpg [ORIGINAL_NAME] => voice.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/3c4/3c4b1e58d308244c85a1005bf0ace439.jpg ) [~PREVIEW_PICTURE] => 729 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 310 [~EXTERNAL_ID] => 310 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 02/02/2015 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 1100 ) [VALUE] => Array ( [0] => https://www.youtube.com/watch?v=y1heDLf06P0 ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => https://www.youtube.com/watch?v=y1heDLf06P0 ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => ) [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 1101 [VALUE] => Array ( [TEXT] => <br /> [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] =>
  [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 1101 [VALUE] => Array ( [TEXT] => <br /> [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] =>
  [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] =>
  ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 1100 ) [VALUE] => Array ( [0] => https://www.youtube.com/watch?v=y1heDLf06P0 ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => https://www.youtube.com/watch?v=y1heDLf06P0 ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => ) [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => https://www.youtube.com/watch?v=y1heDLf06P0 ) ) )
 • Array
  (
    [ID] => 309
    [~ID] => 309
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => ข้าราชการง่อยเปลี้ย มีแต่คนสั่งไม่มีคนทำ
    [~NAME] => ข้าราชการง่อยเปลี้ย มีแต่คนสั่งไม่มีคนทำ
    [ACTIVE_FROM] => 02/02/2015
    [~ACTIVE_FROM] => 02/02/2015
    [DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=309
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=309
    [DETAIL_TEXT] => 
  

  หลังปีใหม่เป็นต้นมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะออกอาการทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์สื่อ เมื่อเจอคำถามที่ไม่สบอารมณ์ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ไม่ดีต่อผู้นำ เรื่องนี้จะโทษสื่อคงไม่ได้ เพราะมีหน้าที่ต้องถามอยู่แล้ว แต่ขึ้นอยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ และ ทีมงานโฆษก จะบริหารจัดการการแถลงข่าว และการตอบคำถามสื่ออย่างไรให้ราบรื่น

  การตอบโต้ นายแดเนียล รัสเซล ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศก็เช่นกัน ระดับผู้ช่วยรัฐมนตรี ระดับนายกฯต้องนิ่งเฉย ให้ลูกน้องระดับเดียวกันเฉ่งแทน

  สาเหตุที่ พล.อ.ประยุทธ์ มีอารมณ์ไม่จอยบ่อยขึ้น น่าจะเป็นเพราะ นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่สั่งออกไปมากมาย แต่มีการขับเคลื่อนช้ามาก จนแก้ไขปัญหาไม่ทัน ตัวอย่างเช่น เงินช่วยเหลือชาวนา ชาวสวนยาง ไร่ละ 1,000 บาท ตามกำหนดต้องจ่ายให้หมดภายในเดือนพฤศจิกายน แต่จนบัดนี้ก็ยังจ่ายไม่หมด

  ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อน กำลังซื้อในประเทศถดถอย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ได้

  ที่ผ่านมาก็เชื่อกันว่า เป็นเพราะ “ข้าราชการเกียร์ว่าง” เนื่องจากรัฐบาลประกาศโรดแม็ปว่าจะอยู่ไม่เกินหนึ่งปี ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ ทำกฎหมายลูกเสร็จ ก็จะมีเลือกตั้ง

  แต่เมื่อได้อ่าน “ข้อเท็จจริง 10 ปี ระบบข้าราชการไทย” ที่ สถาบันอนาคตไทยศึกษา ส่งมาให้ผมเมื่อวันศุกร์ กลับพบข้อมูลที่น่าตกใจว่า

  ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่มี นโยบายปฏิรูประบบราชการให้เล็กลง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารประเทศ มีการจ่ายเงินก้อนโตให้ “เออร์ลี่ รีไทร์” เกษียณก่อนกำหนด เพื่อลดจำนวนข้าราชการ

  แต่นโยบายนี้กลับทำให้ประเทศไทยมี “ข้าราชการซี 9 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าตัว” ทั้งๆที่ จำนวนข้าราชการประจำโดยรวมลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มกระทรวงใหม่ 6 กระทรวง กรมใหม่อีก 40 กว่ากรมเป็น 168 กรม ส่งผลให้ภาครัฐสุ่มเสี่ยงกับปัญหา ขาดแคลนกำลังคนระดับปฏิบัติการ

  นายกฯสั่งรัฐมนตรี รัฐมนตรีสั่งปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงสั่งอธิบดี อธิบดีสั่งรองอธิบดี รองอธิบดีสั่งผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกองสั่งรองผู้อำนวยการ แต่ใต้รองผู้อำนวยการลงไป จนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กลับไม่มีกำลังคนทำงานเพียงพอ ทุกนโยบายจึงขับเคลื่อนไปอย่างล่าช้า หรือไม่ขับเคลื่อน

  งานนี้ นายกฯบิ๊กตู่ น่าจะกลับดู ขั้นตอนการทำงานของระบบราชการ มันติดขัดที่ตรงไหน แล้วใช้อำนาจ คสช.ที่มีอยู่แก้ไขทันที ตอนนี้ ภาคเอกชน ก็เบื่อที่จะเสนอโครงการต่างๆช่วยรัฐบาลแล้ว เพราะเสนอไปก็หายเงียบเข้ากลีบเมฆ เสียเวลาทำมาหากิน

  ขณะที่ ข้าราชการลดลง แต่ กำลังคนในภาครัฐกลับเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ไปอยู่ที่ 2.2 ล้านคน เมื่อไม่ให้รับข้าราชการเพิ่ม กระทรวง ทบวงกรมก็ไปรับ ลูกจ้างรัฐ พนักงานรัฐ เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่าในช่วง 10 ปี บางกระทรวง เช่น กระทรวงทรัพยากรฯ มีข้าราชการประจำ 10,000 คน แต่มีพนักงานรัฐร่วม 50,000 คน

  นี่คือ ระบบราชการที่พิกลพิการ จาก การบริหารประเทศแบบศรีธนญชัย ผมก็ได้แต่หวังการปฏิรูปประเทศรอบใหม่ของ สภาปฏิรูปแห่งชาติ จะไม่ทำให้อนาคตประเทศไทยต้องพิกลพิการเหมือนการปฏิรูประบบราชการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

  ผลจากการเพิ่มพนักงานลูกจ้างรัฐมากมาย ทำให้ค่าใช้จ่ายรัฐเพิ่มขึ้นสูงมาก ทั้งเงินเดือน สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล บำเหน็จ บำนาญ คิดเป็นงบประมาณสูงถึง 1.1 ล้านล้านบาท หรือ ครึ่งหนึ่งของรายได้รัฐบาล งบบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า เมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน

  วันนี้อัตราเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างรัฐ ระดับปริญญาตรีอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน สูงกว่าภาคเอกชนซึ่งอยู่ที่ 13,000 บาทต่อเดือน แต่ประสิทธิภาพกลับลดลงเทียบกันไม่ได้

  แล้วจะขับเคลื่อนประเทศกันอย่างไร เป็นปัญหาใหญ่ที่ผมขอฝาก นายกฯบิ๊กตู่ นำกลับไปนอนคิดเป็นการบ้านครับ.

  ไทยรัฐออนไลน์

  วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

  “ลม เปลี่ยนทิศ”

  [~DETAIL_TEXT] =>

  หลังปีใหม่เป็นต้นมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะออกอาการทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์สื่อ เมื่อเจอคำถามที่ไม่สบอารมณ์ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ไม่ดีต่อผู้นำ เรื่องนี้จะโทษสื่อคงไม่ได้ เพราะมีหน้าที่ต้องถามอยู่แล้ว แต่ขึ้นอยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ และ ทีมงานโฆษก จะบริหารจัดการการแถลงข่าว และการตอบคำถามสื่ออย่างไรให้ราบรื่น

  การตอบโต้ นายแดเนียล รัสเซล ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศก็เช่นกัน ระดับผู้ช่วยรัฐมนตรี ระดับนายกฯต้องนิ่งเฉย ให้ลูกน้องระดับเดียวกันเฉ่งแทน

  สาเหตุที่ พล.อ.ประยุทธ์ มีอารมณ์ไม่จอยบ่อยขึ้น น่าจะเป็นเพราะ นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่สั่งออกไปมากมาย แต่มีการขับเคลื่อนช้ามาก จนแก้ไขปัญหาไม่ทัน ตัวอย่างเช่น เงินช่วยเหลือชาวนา ชาวสวนยาง ไร่ละ 1,000 บาท ตามกำหนดต้องจ่ายให้หมดภายในเดือนพฤศจิกายน แต่จนบัดนี้ก็ยังจ่ายไม่หมด

  ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อน กำลังซื้อในประเทศถดถอย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ได้

  ที่ผ่านมาก็เชื่อกันว่า เป็นเพราะ “ข้าราชการเกียร์ว่าง” เนื่องจากรัฐบาลประกาศโรดแม็ปว่าจะอยู่ไม่เกินหนึ่งปี ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ ทำกฎหมายลูกเสร็จ ก็จะมีเลือกตั้ง

  แต่เมื่อได้อ่าน “ข้อเท็จจริง 10 ปี ระบบข้าราชการไทย” ที่ สถาบันอนาคตไทยศึกษา ส่งมาให้ผมเมื่อวันศุกร์ กลับพบข้อมูลที่น่าตกใจว่า

  ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่มี นโยบายปฏิรูประบบราชการให้เล็กลง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารประเทศ มีการจ่ายเงินก้อนโตให้ “เออร์ลี่ รีไทร์” เกษียณก่อนกำหนด เพื่อลดจำนวนข้าราชการ

  แต่นโยบายนี้กลับทำให้ประเทศไทยมี “ข้าราชการซี 9 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าตัว” ทั้งๆที่ จำนวนข้าราชการประจำโดยรวมลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มกระทรวงใหม่ 6 กระทรวง กรมใหม่อีก 40 กว่ากรมเป็น 168 กรม ส่งผลให้ภาครัฐสุ่มเสี่ยงกับปัญหา ขาดแคลนกำลังคนระดับปฏิบัติการ

  นายกฯสั่งรัฐมนตรี รัฐมนตรีสั่งปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงสั่งอธิบดี อธิบดีสั่งรองอธิบดี รองอธิบดีสั่งผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกองสั่งรองผู้อำนวยการ แต่ใต้รองผู้อำนวยการลงไป จนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กลับไม่มีกำลังคนทำงานเพียงพอ ทุกนโยบายจึงขับเคลื่อนไปอย่างล่าช้า หรือไม่ขับเคลื่อน

  งานนี้ นายกฯบิ๊กตู่ น่าจะกลับดู ขั้นตอนการทำงานของระบบราชการ มันติดขัดที่ตรงไหน แล้วใช้อำนาจ คสช.ที่มีอยู่แก้ไขทันที ตอนนี้ ภาคเอกชน ก็เบื่อที่จะเสนอโครงการต่างๆช่วยรัฐบาลแล้ว เพราะเสนอไปก็หายเงียบเข้ากลีบเมฆ เสียเวลาทำมาหากิน

  ขณะที่ ข้าราชการลดลง แต่ กำลังคนในภาครัฐกลับเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ไปอยู่ที่ 2.2 ล้านคน เมื่อไม่ให้รับข้าราชการเพิ่ม กระทรวง ทบวงกรมก็ไปรับ ลูกจ้างรัฐ พนักงานรัฐ เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่าในช่วง 10 ปี บางกระทรวง เช่น กระทรวงทรัพยากรฯ มีข้าราชการประจำ 10,000 คน แต่มีพนักงานรัฐร่วม 50,000 คน

  นี่คือ ระบบราชการที่พิกลพิการ จาก การบริหารประเทศแบบศรีธนญชัย ผมก็ได้แต่หวังการปฏิรูปประเทศรอบใหม่ของ สภาปฏิรูปแห่งชาติ จะไม่ทำให้อนาคตประเทศไทยต้องพิกลพิการเหมือนการปฏิรูประบบราชการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

  ผลจากการเพิ่มพนักงานลูกจ้างรัฐมากมาย ทำให้ค่าใช้จ่ายรัฐเพิ่มขึ้นสูงมาก ทั้งเงินเดือน สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล บำเหน็จ บำนาญ คิดเป็นงบประมาณสูงถึง 1.1 ล้านล้านบาท หรือ ครึ่งหนึ่งของรายได้รัฐบาล งบบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า เมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน

  วันนี้อัตราเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างรัฐ ระดับปริญญาตรีอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน สูงกว่าภาคเอกชนซึ่งอยู่ที่ 13,000 บาทต่อเดือน แต่ประสิทธิภาพกลับลดลงเทียบกันไม่ได้

  แล้วจะขับเคลื่อนประเทศกันอย่างไร เป็นปัญหาใหญ่ที่ผมขอฝาก นายกฯบิ๊กตู่ นำกลับไปนอนคิดเป็นการบ้านครับ.

  ไทยรัฐออนไลน์

  วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

  “ลม เปลี่ยนทิศ”

  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 728 [TIMESTAMP_X] => 02/02/2015 12:41:36 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 150 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 6933 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/d9c [FILE_NAME] => d9c1f7bac41e79676b0c848ea6c1f94e.jpg [ORIGINAL_NAME] => ไทยรัฐ.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/d9c/d9c1f7bac41e79676b0c848ea6c1f94e.jpg ) [~PREVIEW_PICTURE] => 728 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 309 [~EXTERNAL_ID] => 309 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 02/02/2015 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 1097 [VALUE] => Array ( [TEXT] => คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 1097 [VALUE] => Array ( [TEXT] => คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย ) ) )
 • Array
  (
    [ID] => 291
    [~ID] => 291
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => ข้อสังเกตและข้อเสนอ "ดิจิตอล อีโคโนมี"
    [~NAME] => ข้อสังเกตและข้อเสนอ "ดิจิตอล อีโคโนมี"
    [ACTIVE_FROM] => 11/18/2014
    [~ACTIVE_FROM] => 11/18/2014
    [DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=291
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=291
    [DETAIL_TEXT] => 
  
  คอลัมน์ เมืองไทย 25น.

  ทวี มีเงิน

  ช่วงนี้กระแส "ดิจิตอล อีโคโนมี" เริ่มพูดกันหนาหูเชื่อกันว่าหากสามารถทำได้จริง ก็จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยหลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลาง เหมือนอย่าง เกาหลี หรือญี่ปุ่น ล้วนแต่ประสบความสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ สามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานนำไปสู่การยกระดับรายได้ของประเทศได้ 

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาได้นำเสนอข้อสังเกตเรื่องนี้ไว้ 6 ข้อน่าสนใจอย่างยิ่ง

  1.ดิจิตอลอีโคโนมี ต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ในกรณีของ Hard Disk Drive สินค้าดิจิตอลที่เราส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลกแต่ราคาเพิ่มเพียง 3% ซึ่งเพิ่มน้อยมาก

  2.ไม่ใช่เพียงภาครัฐตั้งหน่วยงานใหม่หรือปรับโครงสร้างองค์กร ดังนั้นความสำเร็จไม่ใช่อยู่ที่การเปลี่ยนชื่อกระทรวง ถ่ายโอนกำลังคน หรือเพิ่มกรมทำภารกิจ ดังนั้น สิ่งที่ควรให้ความสำคัญจะทำอย่างไรให้ ดิจิตอล อีโคโนมี เกิดจากความร่วมมือภาคเอกชนนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

  3.ไม่ใช่แค่จัดสัมมนาให้กับภาคเอกชน เพราะข่าวที่ออกมา เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาผู้ประกอบการในเรื่อง "ดิจิตอล อีโคโนมี" ว่าจะมีการอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ "ต่อด้วย" อบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการใช้สื่อออนไลน์ อบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการใช้สื่อออนไลน์ จากนั้นอบรมสัมมนาในหลักสูตรการตลาด เป็นต้น 

  4.ต้องให้เอกชนและวิชาการเกิดความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจดิจิตอล ประเทศที่ประสบความสำเร็จพบว่า การสร้างคลัสเตอร์ของสินค้าใช้เทคโนโลยีสูง นั้นเกิดจากความร่วมมือจากภาคเอกชนกับวิชาการทั้งสิ้น 

  5.บุคลากร ด้าน IT มีปริมาณมากพอแล้วแต่ต้องปรับปรุงคุณภาพ เรามีบัณฑิตจบปริญญาตรี จบสาขาคอมพิวเตอร์กว่า 1 หมื่นคน แต่ 1 ใน 6 ตกงาน และ 40% ทำหน้าที่ธุรการหรือเสมียน ดังนั้นโจทก์จึงไม่ใช่เรื่องกำลังคน แต่เป็นคุณภาพ

  6) ที่สำคัญ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของรัฐให้เกิดผลจริง ที่ผ่านมาจะเน้นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ นอกจากนี้ถ้าจะให้เกิดผลจริงจะต้องมีผู้รับผิดชอบชัดเจน เป็นต้น

  เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจผู้รับผิดชอบควรรับไว้พิจารณา

  หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่15 พฤศจิกายน 2557


  [~DETAIL_TEXT] =>
  คอลัมน์ เมืองไทย 25น.

  ทวี มีเงิน

  ช่วงนี้กระแส "ดิจิตอล อีโคโนมี" เริ่มพูดกันหนาหูเชื่อกันว่าหากสามารถทำได้จริง ก็จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยหลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลาง เหมือนอย่าง เกาหลี หรือญี่ปุ่น ล้วนแต่ประสบความสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ สามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานนำไปสู่การยกระดับรายได้ของประเทศได้ 

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาได้นำเสนอข้อสังเกตเรื่องนี้ไว้ 6 ข้อน่าสนใจอย่างยิ่ง

  1.ดิจิตอลอีโคโนมี ต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ในกรณีของ Hard Disk Drive สินค้าดิจิตอลที่เราส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลกแต่ราคาเพิ่มเพียง 3% ซึ่งเพิ่มน้อยมาก

  2.ไม่ใช่เพียงภาครัฐตั้งหน่วยงานใหม่หรือปรับโครงสร้างองค์กร ดังนั้นความสำเร็จไม่ใช่อยู่ที่การเปลี่ยนชื่อกระทรวง ถ่ายโอนกำลังคน หรือเพิ่มกรมทำภารกิจ ดังนั้น สิ่งที่ควรให้ความสำคัญจะทำอย่างไรให้ ดิจิตอล อีโคโนมี เกิดจากความร่วมมือภาคเอกชนนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

  3.ไม่ใช่แค่จัดสัมมนาให้กับภาคเอกชน เพราะข่าวที่ออกมา เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาผู้ประกอบการในเรื่อง "ดิจิตอล อีโคโนมี" ว่าจะมีการอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ "ต่อด้วย" อบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการใช้สื่อออนไลน์ อบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการใช้สื่อออนไลน์ จากนั้นอบรมสัมมนาในหลักสูตรการตลาด เป็นต้น 

  4.ต้องให้เอกชนและวิชาการเกิดความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจดิจิตอล ประเทศที่ประสบความสำเร็จพบว่า การสร้างคลัสเตอร์ของสินค้าใช้เทคโนโลยีสูง นั้นเกิดจากความร่วมมือจากภาคเอกชนกับวิชาการทั้งสิ้น 

  5.บุคลากร ด้าน IT มีปริมาณมากพอแล้วแต่ต้องปรับปรุงคุณภาพ เรามีบัณฑิตจบปริญญาตรี จบสาขาคอมพิวเตอร์กว่า 1 หมื่นคน แต่ 1 ใน 6 ตกงาน และ 40% ทำหน้าที่ธุรการหรือเสมียน ดังนั้นโจทก์จึงไม่ใช่เรื่องกำลังคน แต่เป็นคุณภาพ

  6) ที่สำคัญ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของรัฐให้เกิดผลจริง ที่ผ่านมาจะเน้นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ นอกจากนี้ถ้าจะให้เกิดผลจริงจะต้องมีผู้รับผิดชอบชัดเจน เป็นต้น

  เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจผู้รับผิดชอบควรรับไว้พิจารณา

  หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่15 พฤศจิกายน 2557


  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 695 [TIMESTAMP_X] => 11/18/2014 10:03:09 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 150 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 8071 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/c90 [FILE_NAME] => c90a6d70ae4c304acb69887bbacb367f.jpg [ORIGINAL_NAME] => 988c6981f01be37b1152e6d633a95506.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/c90/c90a6d70ae4c304acb69887bbacb367f.jpg ) [~PREVIEW_PICTURE] => 695 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 291 [~EXTERNAL_ID] => 291 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 11/18/2014 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 1033 [VALUE] => Array ( [TEXT] => <span style="font-family: Tahoma, 'ms sans-serif', 'DB ThaiTextFixed', Thonburi; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">คอลัมน์เมืองไทย 25 น.</span> [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => คอลัมน์เมืองไทย 25 น. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 1033 [VALUE] => Array ( [TEXT] => <span style="font-family: Tahoma, 'ms sans-serif', 'DB ThaiTextFixed', Thonburi; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">คอลัมน์เมืองไทย 25 น.</span> [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => คอลัมน์เมืองไทย 25 น. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => คอลัมน์เมืองไทย 25 น. ) ) )

Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 Next