ผลตอบแทนจากการศึกษาของผู้ที่จบปริญญาตรีลดลง เมื่อเทียบกับผู้ที่จบม.ต้น

Download

  • เอกสาร 7 สาเหตุที่ประสิทธิภาพแรงงานไทยอยู่ในระดับต่ำ
    Downloads

Networks Information