แรงงานไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคที่ประสิทธิภาพแรงงานต่ำอย่างเกษตรและบริการ

Download

Networks Information