งานแถลงผลการศึกษาเรื่อง"10 ข้อเท็จจริงชีวิตคนกรุงเทพ"

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ สถาบันอนาคตไทยศึกษา ห้อง 2407 ชั้น 24 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์


ภาพบรรยากาศในงานแถลงผลการศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสาร

  • เอกสาร: "10 ข้อเท็จจริงชีวิตคนกรุงเทพ"
    Downloads

More Events