การยืมผลงานของสถาบัน

การยืมผลงานของสถาบัน

  • ผลงาน เอกสารเผยแพร่ทุกชิ้นของสถาบันอนาคตไทยศึกษาสงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนต์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0)
  • ไม่แก้ไขเนื้อหาใดๆ จากเว็บสถาบันอนาคตไทยศึกษาที่นำไปเผยแพร่ ยกเว้นเพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับเวลา สถานที่ และแนวบรรณาธิการ เช่น คุณอาจแก้คำว่า “เมื่อวาน” เป็น “เมื่อสัปดาห์ก่อน” และ “ขอนแก่น” เป็น “ที่นี่”
  • ท่านจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาจากสถาบันอนาคตไทยศึกษาสำหรับทุกผลงาน และเอกสารทุกชิ้นของสถาบันฯ ที่นำไปเผยแพร่ เช่น “ที่มา: สถาบันอนาคตไทยศึกษา” หรือ “Source: www.thailandfuturefoundation.org
  • ท่านไม่สามารถนำผลงาน และเอกสารทุกชิ้นของสถาบันฯ ไปเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า กรณีเผยแพร่ผลงานของสถาบันฯทางออนไลน์ ท่านจะต้องลิ้งก์กลับมาหาสถาบันฯ www.thailandfuturefoundation.org และรักษาเนื้อหาทั้งหมดของลิ้งก์สถาบันฯ ไว้

หากมีคำถามเกี่ยวกับการยืมผลงานสถาบันไปใช้ กรุณาติดต่อที่สถาบันอนาคตไทยศึกษา ได้โดยตรงที่

Thailand Future Foundation
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 23 ห้อง ML2304 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2264 5481-3 โทรสาร 0 2264 5480

Related Information